header.home link

ABS: "Denk nu eindelijk eens aan de landbouw en beslis"

“Beslis, Vlaamse regering”, dat is de boodschap van ABS-voorzitter Hendrik Vandamme over de impasse in het stikstofdossier. Dat betekent volgens hem niet dat de conceptnota ongewijzigd moet goedgekeurd worden. “Die oproep tot urgentie doet niets af van onze mening die we eerder deze week gaven over het voorstel dat vandaag op tafel ligt. We roepen alle politieke partijen op om nu eindelijk eens aan de landbouw te denken. De speeltijd is gedaan.”

9 maart 2023  – Laatste update 10 maart 2023 6:51
ABS stikstof kerkhof in vlaamse velden

De ABS-voorzitter verwijst daarbij naar het artikel in De Tijd waarin journalist Daan Bleus zich afvraagt of Vlaanderen echt moet vrezen voor een vergunningenstop. “Voor een algemene vergunningenstop, het doembeeld in de stikstofdiscussie, hoeft niet meteen gevreesd te worden. Maar afhankelijk van de beoogde activiteit, de nabijheid tot natuur en het protest neemt het risico op stikstofproblemen met vergunningen wel sterk toe", is de conclusie van de krant.

Vandamme wil er nog een lijstje redenen aan toevoegen waarom het voor de landbouw essentieel is dat er snel een politiek akkoord wordt gesloten over het stikstofdossier. “Dat het stikstofdossier een kiezel is in de schoen van de politiek, is niet meer dan een open deur intrappen”, klinkt het. “De kiezel is een heuse kasseisteen in de schoen van de landbouwsector: het dossier verlamt alles en iedereen.”

De ABS-voorzitter wijst erop dat er vandaag in de feiten een quasi stilstand is in de omgevingsvergunningsverlening voor landbouwbedrijven waar vee wordt gehouden of mest opgeslagen wordt. “Weinig vergunningverlenende overheden wagen zich aan het uitreiken van omgevingsvergunningen door het uitblijven van een nieuw en robuust wetgevend kader. De tijdelijke ministeriële instructie biedt amper soelaas en werkt zo mogelijk nog grotere rechtsonzekerheid in de hand”, meent hij.

Volgens hem betekent dit dat de sluimerknop ingedrukt blijft op het Vlaamse platteland. “De onzekerheid en vertwijfeling nemen nog elke dag toe. Hoelang nog duurt het politiek spierballengerol op de kap van de hardwerkende landbouwers?”, vraagt Vandamme zich af. Hij viseert daarbij naar eigen zeggen geen enkele partij, maar roept alle politici op om te beseffen dat opnieuw niet beslissen dodelijk is. “Niet voor mijn generatie van vijftigers, maar wel des te meer voor mijn opvolger en zijn collega’s die hun dromen afgeblokt zien worden.”

Hij wijst erop dat de vraag om duidelijkheid te krijgen een legitieme vraag vanuit de landbouwsector is. “Gebruik jullie verstand, politici. En begrijp wat eraan vasthangt op het terrein. Ga vooruit, maar op een correcte manier. Stop met de politieke discussies waar onze landbouwers niets aan hebben”, aldus Vandamme. Hij besluit zijn betoog met: “Hoog tijd om af te kloppen, Jan, Hilde, Ben, Bart, Jo en Zuhal. Ga samen eens een goede pint drinken Bart, Egbert en Sammy.”

Wat verliezen landbouwers zonder stikstofakkoord: een overzicht in 15 punten

Als er geen rechtszeker kader voor stikstof komt, dan heeft dat voor landbouwers een verregaande impact. ABS-voorzitter Hendrik Vandamme zet op een rijtje waar landbouwers voorstaan zonder stikstofakkoord op basis van de voorliggende conceptnota:

 • Geen rechtzeker kader voor vergunningen (40% van de bestaande landbouwbedrijven zit onder de 0,025% drempel) en dus geen duidelijkheid voor de landbouwsector, wat dé vraag uit de sector is en blijft

 • Geen overgangsregeling voor aflopende vergunningen

 • Geen extra flankerend beleid voor de investeringen om stikstofemissies te reduceren via het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF) (tot 65% steun voor jonge landbouwers)

 • Geen perspectief via het ingeschreven traject van de afbouw van emissies uit landbouw richting gelijkschakeling van de beoordeling van industrie en landbouw

 • Geen onderzoek naar het mogelijk in te voeren kader voor extern salderen (uitwisselen/doorgeven van emissierechten tussen bedrijven)

 • Geen deadline voor allocatie van de natuurdoelen en voor het wegwerken van de zoekzones om de goede staat van instandhouding per Speciale Beschermingszone te halen (cfr. BVR natuurbeheerplannen door de Vlaamse Regering in 2014)

 • Geen duidelijkheid over het Turnhouts Vennengebied en het extra flankerend beleid dat hier voorzien was

 • Geen verhoogde uitkoopregeling van piekbelasters en oranje bedrijven

 • Geen correctiemechanisme voor kleine bedrijven en bio-bedrijven

 • Geen verplichte reducties bij mestverwerkers waardoor landbouwers zelf meer moeten doen

 • Groot risico op arresten die landbouw totaal in vergunningsstop zal duwen in gebieden waar er ook maar enige overschrijding is

 • Geen vergoeding voor slapende nutriëntenemissierechten (NER) die gewist worden

 • Geen extra geld voor sociale begeleiding van landbouwers die ermee ophouden

 • Geen vooruitzicht op een NER-bank (nutriëntenemissierechten) voor jonge landbouwers in 2026

 • Geen 2,4 miljard die voorzien is voor de landbouwtransitie

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek