header.home link

Natuurpunt wil donkerrode schaapsstal in Averbode regulariseren

10 mei 2022

Niet alleen de abdijboerderij van Averbode zit in de knoei met de stikstofregels. Natuurpunt wil een stal voor 460 schapen pal in het natuurgebied regulariseren zonder passende beoordeling. Als ze die toch moeten maken, kleurt de stal donkerrood.

Lees meer over:
schapen-schaap-begrazing-heide-Ecopedia van de Vlaamse overheid-1250

Vorig jaar besloot de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat er geen geldige vergunning was voor de schaapsstal van 800 vierkante meter in Averbode. De stal was niet tijdig in gebruik genomen, waardoor de overname van de lopende vergunning kwam te vervallen. Nu diende Natuurpunt via het omgevingsloket een aanvraag in om de stal te regulariseren.

Opvallend is dat ze daarbij een uitzondering vragen voor de passende beoordeling van de stikstofimpact. Vijf maanden per jaar worden de 460 schapen continu ingezet om de historische begrazing op de heide uit te voeren, ’s avonds worden ze dan opgestald om de mest te kunnen opvangen en afvoeren. Zeven maanden per jaar zijn ze dus maar sporadisch buiten en dat betekent dus dat er ook stevige emissies zijn op stalniveau.

In het verzoek om een vrijstelling van de passende beoordeling haalt Natuurpunt het circulair voer van de schapen aan. “De in de stal aanwezige schaapskudde graast enkel in het omliggend gebied en wordt ‘s winters enkel bijgevoerd, met hooi afkomstig uit hetzelfde gebied”, klinkt het. De natuurorganisatie besluit dat de atmosferische depositie maar een zeer beperkt deel van de stikstofafname tenietdoet.

Uitgelicht
De beelden van de Abt van Averbode in zijn witte habijt tussen de koeien gaan de wereld rond. Eiken die de Witte Paters honderdvijftig jaar geleden zelf geplant hebben, bedrei...
8 mei 2022 Lees meer

Volgens de online voortoets is dat echter een forse onderschatting. Met 460 schapen en een emissiefactor van 0,7 kilo stikstof per dier, komt de inrichting aan een depositie van meer dan 50 kilo stikstof op de nabijgelegen zoekzone voor heide. Een donkerrode stal dus. Voor een optimale begrazing van het gebied zouden er eigenlijk nog eens dubbel zoveel schapen nodig zijn, volgens Natuurpunt.

Op grond van het Natuurdecreet vraagt de natuurorganisatie nu een uitzondering aan de provincie Vlaams-Brabant: de schaapsstal is noodzakelijk voor het beheer in de speciale beschermingszone waarbij begrazing door schapen in het natuurbeheerplan is opgenomen.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek