header.home link

BioForum blijft op honger zitten over stikstofakkoord

BioForum, de federatie van de biologische landbouwsector, plaatst enkele grote vraagtekens bij het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. “Of er nu rechtszekerheid komt voor de landbouwers is nog koffiedik kijken. En of het akkoord het probleem van de Vlaamse natuur op een goede manier zal oplossen, valt zeer te betwijfelen”, klinkt het.

13 maart 2023  – Laatste update 13 maart 2023 19:00
Lees meer over:
dubbeldoelkoeBoerenforum-copyrightTejaDePrins-1250

BioForum wijst erop dat het probleem jarenlang halfslachtig is aangepakt totdat rechters de politiek met de neus op de feiten hebben gedrukt. “Door het gebrekkige milieu-en natuurbeleid van de voorbije decennia waren de boeren in totale onzekerheid gestort en was er nauwelijks nog toekomstperspectief. De biosector werd hier, compleet onterecht, in meegesleurd”, vertelt Esmeralda Borgo, beleidsverantwoordelijke van de organisatie. “Het mogelijk toepassen van het externe salderen (wat nog helemaal geen vaststaand gegeven is), één van de strijdpunten tijdens het politiek overleg, zal daar weinig aan veranderen. Meer nog, het zal desgevallend leiden tot nog meer schaalvergroting en nog minder boeren op het veld.”

Volgens Borgo zal het akkoord een, al dan niet tijdelijk, mededogen hebben voor een deel van de biologische veehouders. “Maar het blijft voor het overige in hetzelfde bedje ziek als het voorgaande beleid. Kern van het probleem is dat Vlaanderen regering na regering, en nu opnieuw, weigert na te denken over de vraag welke landbouw wenselijk is in de toekomst. Welk landbouwmodel is nog haalbaar en mogelijk, als je rekening houdt met alle uitdagingen die er staan aan te komen?”

Nochtans is het antwoord helder, zo stelt BioForum. “Agro-ecologische landbouw, zoals biologische productie, is robuust. Biologische landbouw werkt aan het sluiten van de kringloop, is grondgebonden en doet dit in samenwerking met de omringende biodiversiteit. Bio is een deel van de oplossing. Beleid dat dit tegenwerkt, is slecht beleid. Een aanpak die sterk inzet op technologie zoals dure luchtwassers, die de ammoniakuitstoot vooral in theorie vermindert, maar abstractie maakt van alle andere problemen en zelfs nieuwe problemen creëert, is geen goede aanpak. Een akkoord dat niet optreedt tegen dé oorzaak van het probleem, namelijk de enorme stikstofimport in het landbouwsysteem via kunstmest en overzeese soja, is een slecht akkoord”, aldus Borgo.

Kern van het probleem is dat Vlaanderen regering na regering, en nu opnieuw, weigert na te denken over de vraag welke landbouw wenselijk is in de toekomst

Esmeralda Borgo - BioForum

Toekomstperspectief

Behalve een vage passage dat er een PAS-maatregel zou komen om dergelijke circulaire landbouw te ontzien, zal dit akkoord vooral leiden tot meer van hetzelfde, vreest BioForum. “Terwijl het heersende landbouwmodel, met steeds meer intensieve en grootschaligere landbouw, er net mee voor gezorgd heeft dat onze natuur zich in een slechte toestand bevindt. Dit akkoord zal boeren, deels gesteund met overheidsgeld, opnieuw op kosten jagen, om dure, potdichte, stallen te zetten, met een hoge bezetting aan dieren erin en met een water- en/of chemicaliën- verslindende luchtwasser erop.”

Volgens de sectorfederatie zou het beter zijn dat het beleid boeren begeleidt naar een bedrijfsvoering die robuust is en toekomstperspectief biedt. Daarbij moeten flankerende maatregelen landbouwers er niet enkel toe aanzetten te stoppen, maar hen vooral helpen de stap te zetten naar een circulaire, agro-ecologische en zelfs biologisch gecertificeerde landbouw. “Dat is trouwens één van de Europese doelstellingen. Dit vergt overigens een bredere aanpak waarbij de gehele keten en uiteindelijk zelfs de consument moet meegenomen worden naar een agro-ecologisch voedselsysteem.”

BioForum benadrukt nog dat Europa niet stil staat. “Vandaag gaat het over de Europees beschermde natuurgebieden. Straks moeten we werken aan de realisatie van de toekomstige natuurherstelwet, die nog een stap verder gaat. In de nabije toekomst zal Vlaanderen ook maatregelen moeten treffen om de biodiversiteit in landbouwgebieden, die ook zwaar onder druk staat, te beschermen. Agro-ecologische en biologische landbouw kunnen dat”, zo klinkt het.

Voor Borgo blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. “Wanneer zal Vlaanderen stoppen zijn kop in het zand te steken? Blijft Vlaanderen inzetten op dure technologieën, die de problemen niet oplossen, maar omzetten in andere milieu- en sociale problemen? Wanneer gaat Vlaanderen eindelijk de koe bij de hoorns vatten en kiezen voor grondgebonden en circulaire landbouw en een agro-ecologische voedselsysteem? Wanneer zal Vlaanderen de boeren écht toekomstperspectief bieden?”, vraagt ze zich af.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Teja De Prins

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek