header.home link

Voormalig varkensbedrijf in Diest wordt natuurgebied

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is in Molenstede bij het Vlaams-Brabantse Diest gestart met de afbraak van een voormalig varkensbedrijf. De impact van het bedrijf, dat tussen twee natuurgebieden ligt, op de natuur was te groot. De vrijgekomen grond zal in de toekomst de twee nabijgelegen natuurgebieden met elkaar verbinden, waardoor een groter aaneengesloten natuurgebied ontstaat. De actie kadert in het flankerend stikstofbeleid van de Vlaamse regering.

6 augustus 2021  – Laatste update 9 augustus 2021 17:17
Lees meer over:
stikstof-varkensbedrijf-diest-afbraak-coderood-1250

Het voormalige varkensbedrijf ligt tussen de natuurgebieden Dassenaarde en de Vallei van de Drie Beken. De weerslag van het bedrijf op de omliggende natuur was echter te groot, onder meer door de stikstofuitstoot, waardoor het al code rood kreeg. Te veel stikstof zorgt immers voor verzuring en vermesting van natuurgebieden. De Vlaamse Landmaatschappij werd daarom in 2019 eigenaar van het bedrijf en de grond errond, goed voor zowat vijf hectare. 

Site opnemen in de natuur

Bedoeling is dat de varkensstallen en de omgeving op termijn plaats maken voor natuur en zachte recreatie. 'Op de Schomme', zoals het gebied zal heten, moet de twee natuurgebieden met elkaar verbinden. "Het hele opzet is om het gebied terug te geven aan de natuur. De site zal volledig worden opgenomen in de omgeving. Zo kan de natuur van de aangrenzende natuurreservaten binnenkort ononderbroken doorlopen als een mozaïek van soortenrijke graslanden, open bosstructuren en vennen", zegt de Vlaamse Landmaatschappij.  

"Om dat te bereiken zullen er na de afbraak ook natuurherstelwerken plaatsvinden. Een onderdeel daarvan is het herstellen van het oorspronkelijke, vlakke reliëf en het verarmen of verschralen van de bodem. Door de jarenlange bemesting is immers een overmatig voedselrijke toestand ontstaan rond het landbouwbedrijf, die nefast is voor de natuur", voegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) toe.

stikstof-varkensbedrijf-diest-afbraak-omgeving-natuur-verharding-1250

VLM startte maandag met de eerste voorbereidende werken daarvoor. De aannemer ontmantelt eerst de binneninrichting van het voormalige bedrijf. In september volgt dan de volledige afbraak van de stallen en de buiteninrichting. De grond die wordt afgegraven zal de aannemer gebruiken om de mestkelders, de bouwputten van de stallen en van de loods op te vullen. Andere natuurherstelwerken zijn het dempen en afkoppelen van een aantal afwateringsgrachten, zodat het water beter ter plaatse blijft en een oud ven kan worden hersteld.  

PAS-beleid

De aankoop van bedrijven is een flankerende maatregel die de Vlaamse overheid aanbiedt om landbouwers te begeleiden en te compenseren wanneer er een te grote impact is op het leefmilieu door hun activiteiten. Vlaanderen telt in totaal een zestigtal van die zogenaamde 'rode bedrijven'. Dat zijn bedrijven die meer dan de helft bijdragen aan de maximale stikstofneerslag die de natuur kan verdragen. Het gaat om 58 veehouderijen en 2 mestverwerkers, zogenaamde 'piekbelasters'. 

stikstof-varkensbedrijf-diest-afbraak-omgeving-natuur-1225

Minister Demir roept alle andere rode bedrijven op om vrijwillig in te tekenen op het aanbod en de vergoeding via de Vlaamse Landmaatschappij. "Elk teveel aan stikstof dat we in tussentijd kunnen voorkomen, moeten we aangrijpen", aldus Demir. De Vlaamse regering buigt zich in het najaar verder over een definitieve aanpak van het stikstofbeleid in Vlaanderen.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek