header.home link

Wereldleiders binden strijd aan tegen natuurverlies

29 september 2020

Meer dan 45 staatshoofden en regeringsleiders, onder wie de Belgische premier Sophie Wilmès, onderschrijven de 'Leaders Pledge for Nature', een belofte die maandag gelanceerd werd tijdens een digitale VN-top. Ze verbinden zich daarmee tot doortastende maatregelen voor de natuur om de gezondheid van de mens en van de planeet te beschermen.

Lees meer over:

De belofte werd officieel gelanceerd op het 'Leaders Event for Nature and People' tijdens een topbijeenkomst van de Verenigde Naties over biodiversiteit. Onder de ondertekenaars zijn de leiders van vijf van 's werelds grootste economieën en de voorzitter van de Europese Commissie. Ze willen het "dramatische" verlies aan natuur stoppen en terugdraaien tegen 2030, aldus de natuurbehoudsorganisatie.

Biodiversiteit krijgt klappen

Half september bracht WWF nog het Living Planet rapport uit, waaruit bleek dat de wereldwijde populaties van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen er de laatste 50 jaar met 68 procent op achteruitgegaan zijn. WWF ziet ontbossing, omzetting van natuur in landbouwgrond en overexploitatie van bossen en gronden als belangrijkste oorzaken voor het soortenverlies.

Cijfers van de VN tonen aan dat 75 procent van de landoppervlakte “sterk veranderd” is, te wijten aan het ingrijpen van de mens. Zo zou 85 procent van de waterrijke gebieden, of de wetlands, verloren gegaan zijn.

Symbolisch

Concrete acties zijn niet opgenomen in de Leaders Pledge for Nature, maar de symbolische waarde is wel groot. Door de belofte te doen om maatregelen te nemen, vergroot de druk op andere landen en wordt onderschreven dat het hoog tijd is om er werk van te maken.

"WWF is blij dat België deze belofte mee ondertekent", zegt Sofie Luyten, directeur van de beleidsdienst, in de mededeling. De organisatie verwacht "dan ook van de volgende federale regering dat ze zich volop inzet om op Belgisch niveau de nodige stappen te zetten om het verlies van natuur te stoppen en de impact van onze productie en consumptie te halveren."

In het afgelopen jaar hebben een reeks grote rapporten erop gewezen dat de natuur wereldwijd met een ongekende snelheid achteruitgaat door de manier waarop we produceren en consumeren. De 'Leaders Pledge for Nature' benadrukt dat deze crisis onomkeerbare schade toebrengt aan onze levensondersteunende systemen, armoede en ongelijkheden verergert, het risico op toekomstige zoönotische pandemieën vergroot en aanzienlijk bijdraagt aan klimaatverandering.

Raadpleeg de Leaders Pledge for Nature.

Bron: Belga / VRT NWS

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek