header.home link

Onduidelijkheid over bestaan van “politiek akkoord” over Nationaal Park Taxandria

30 maart 2023

Is er een politiek akkoord dat Taxandria er niet komt? Dat beweerde minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) in een interview met VILT, maar wordt bevestigd noch ontkend door minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Dat bleek tijdens de parlementaire commissie Leefmilieu, waar parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) de vraag opwierp.

Lees meer over:

In een recent interview met VILT stelde minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) dat er een politieke afspraak is gemaakt dat het Nationaal Park Taxandria er niet komt. Het park zou in het Turnhouts Vennengebied komen, een gebied waar strenge stikstofmaatregelen zullen gelden. In het interview zei Brouns dat “geen enkel bedrijf het zou overleven mocht er een Nationaal Park komen bovenop alle inspanningen die de boeren daar al moeten leveren”. Eerder had de intendant in het gebied, Piet Vanthemsche, ook al laten verstaan dat het Taxandriaplan minstens on hold moet gezet worden totdat het ontwikkelingsplan in het kader van stikstof is opgesteld.

Op het kabinet van de landbouwminister wijzen ze op het ongunstig juryadvies voor Taxandria. Ondanks dat ongunstige rapport, werd er in oktober vorig jaar toch voor gekozen om Taxandria te laten doorgaan naar de volgende ronde. Nu zou de afspraak gemaakt zijn om dat advies dus wel te volgen.

Groeiend protest

In haar vraag aan minister Demir wilde Mieke Schauvliege weten wat er van aan is. Tegelijk wees ze ook op de tegenkanting tegen andere mogelijke parken. Zo is de boerenvereniging Landelijke Toekomst opgericht die protesteert tegen de komst van een park in de Kalmthoutse Heide. Ook in de Scheldevallei is er politiek verzet ontstaan. Daar heeft de gemeenteraad van Moerbeke een motie goedgekeurd tegen de komst van een park.

Minister Demir begon haar antwoord met de melding dat “de uitspraken van collega Brouns voor zijn rekening zijn”. Ze betreurt dat er sommigen zijn die de “parken tout court niet zien zitten” en dit als politiek instrument gebruiken om de oprichting van de nationale parken tegen te houden. “Ik geef iedereen de boodschap om verder te doen met de ‘coalition of the willing’. Degenen die mee willen, moet je meepakken, en als bepaalde gemeentebesturen oppositie voeren tegen die nationale parken, haal ze er dan uit en neem een ander gemeentebestuur mee”, zei ze.

De minister kan weinig begrip opbrengen voor het protest tegen de parken. Ze verwijst naar het regeerakkoord waarin het parkenplan staat ingeschreven en hekelt dat er oppositie gevoerd wordt door cd&v-schepenen en burgemeesters. “Ik zou nog begrip hebben voor de moeilijke omstandigheden in het Turnhouts Vennengebied (…). We zouden dus prioritair kunnen inzetten op andere gebieden om nationale parken te maken, waar men wel wil trekken. (…) Maar als je dan vaststelt dat ook in andere gebieden oppositie wordt gevoerd, dan zeg ik: nee, zo werkt het niet, dat gaan we niet doen. Laat alle masterplannen dus maar komen. Het is aan de jury om te beslissen en daarna zal er een keuze gemaakt worden in de regering.”

Verder heeft ze kritiek op “wat er op het terrein wordt verteld”. “Men zou niets meer mogen doen en er zouden extra verplichtingen bij komen. Ik begrijp dat sommige landbouwers dan schrik krijgen. Maar in het decreet staat letterlijk dat er geen verplichtingen bij komen”, aldus Demir.

Mieke Schauvliege vindt het alvast een “zeer beschamend schouwspel”. “Minister Brouns zegt duidelijk dat er een politieke afspraak gemaakt is, u zegt van niet. (…) Eén van de twee liegt dus. Ik zou zeggen, ‘get your shit together’. Zorg ervoor dat jullie overeenkomen, zodanig dat de Vlaming eindelijk krijgt waar hij recht op heeft: een propere landbouw en natuur dichtbij.”

Het parkendecreet staat vrijdag op de agenda van de regering. Na het advies van de Raad van State verwacht Demir het decreet op korte termijn definitief te kunnen goedkeuren, waarna het ook naar het parlement kan.

Herbekijk het debat in de parlementaire commissie Leefmilieu:

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek