header.home link

"Parkenverhaal wordt uitgerold zonder enig regelgevend kader"

12 januari 2022

Het parkenverhaal werd de afgelopen maanden uitgerold zonder enig regelgevend kader en zonder enige betrokkenheid van de landbouwsector. Dat zegt Boerenbond na de bekendmaking van de short list van kandidaten die nog in de running zijn voor een erkenning als Nationaal Park of Landschapspark. “Dit is beleid via projectwerking”, hekelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Ministers Demir en Diependaele maakten woensdag bekend welke kandidaat-parken doorgaan naar de volgende ronde. Dit omvat een begeleidingstraject waarbij de geselecteerde kandidaten een begeleidingsbudget krijgen om gedurende een jaar een masterplan en een operationeel plan op te maken. De definitieve erkenning van de vier bijkomende Nationale Parken en drie Landschapsparken is voorzien voor midden 2023.

Gebrek aan regelgevend kader

Boerenbond zegt deze politieke afspraak niet in de weg te willen staan, maar betreurt wel ten zeerste de ondemocratische manier waarop dit proces zich uitrolt. “Bij een gebrek een duidelijk wetgevend kader is het niet duidelijk welke maatregelen worden nagestreefd in deze parken en welke concrete gevolgen dit gaat hebben voor de bestaande land- en tuinbouwactiviteiten”, stelt De Becker.

Boerenbond vind het niet kunnen dat dit proces in handen wordt gelegd van lokale gebiedscoalities. “Zij zullen in de mogelijkheid zijn om, naar eigen goeddunken en naast alle Vlaamse sectorale regelgeving (MAP, PAS, natuur en onroerend erfgoed,…) die al zware druk op de land- en tuinbouwsector legt, ook nog een bijkomend lokaal beleid te gaan nastreven waarvan de implicaties ongekend zijn.”

De voorzitter wijst erop dat Boerenbond van in het begin aangegeven heeft niet akkoord te kunnen gaan met de methodiek van ‘projectwerking’. “We hebben meermaals aangedrongen op de opmaak van een Vlaams kader waarbij duidelijke afspraken zouden worden vastgelegd in overleg met de verschillende Vlaamse administraties en het middenveld. Onze vraag viel evenwel in dovemansoren”, zo luidt haar kritiek.

We vrezen ruimtelijke impact, impact op vergunningsverlening, op teeltvrijheid en op de vrijheid van exploitatie

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Geen afstemming met landbouw

De Becker wijst er ook op dat er geen enkele afstemming is geweest met de landbouwsector. “Noch de landbouworganisaties, noch het Departement Landbouw en Visserij werden hierover geconsulteerd, terwijl de gevolgen wel door de land- en tuinbouwsector zullen moeten gedragen worden.”

Volgens de landbouworganisatie zijn de doelstellingen voor deze parken zeer ambitieus waardoor een bijzonder grote impact op landbouwbedrijven kan verwacht worden. “Zeker voor de bedrijven die in de perimeter van een nationaal park gelegen zijn, zal dat het geval zijn”, klinkt het. Over een termijn van 20 jaar moet deze Nationale Parken immers worden uitgebreid tot 10.000 hectare. “In het kleine versnipperde Vlaanderen is dat onmogelijk ter realiseren zonder impact op bestaande land- en tuinbouwactiviteiten.”

Boerenbond vreest niet alleen ruimtelijke impact, maar ook impact op vergunningsverlening, op de teeltvrijheid en op de vrijheid van exploitatie. “Om al deze redenen hebben wij beslist om geen steun te verlenen aan de Nationale Parken, tenzij ons eisenpakket zou worden gevalideerd. Onze houding vond alvast gehoor bij verschillende lokale en provinciale overheden”, stelt de voorzitter.

Als het gaat om Landschapsparken lijkt Boerenbond een iets minder grote impact te verwachten. “Wij hebben wel bij de verschillende gebiedscoalities onze voorwaarden voor samenwerking op tafel gelegd. We rekenen erop dat deze worden meegenomen in het verdere traject.”

Vooral in Antwerpen en Limburg

Door de concentratie van de parken in bepaalde provincies verwacht de organisatie lokaal zelfs bijzonder grote problemen. “In de provincie Antwerpen gaan maar liefst drie kandidaat-Nationale Parken door naar de volgende ronde: Taxandria, Kalmthoutse Heide en Scheldevallei (deels gelegen in Oost-Vlaanderen). Ook de provincie Limburg is zwaar overbedeeld met maar liefst 6 van de 13 geselecteerde kandidaturen”, luidt het.

Boerenbond vraagt inzage in het juryrapport. “Wij willen onze leden informeren over de redenen die aan de grondslag liggen van de gemaakte selectie. Ook zullen we er bij de lokale gebiedscoalities op aandringen om op de hoogte te worden gehouden van het verdere verloop van het traject om de belangen van de landbouwsector maximaal te blijven behartigen”, aldus De Becker.

Scheldevallei Kasteel_van_Bornem_ Yves_Adams-Vilda

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek