header.home link

Oproep VLM: “Blijf weg van grasstroken in landbouwgebied”

29 januari 2021

Grasstroken, die door landbouwers aangelegd worden in het kader van beheerovereenkomsten, mogen niet betreden worden om beschadiging te voorkomen. Toch gebeurt dat steeds meer, merkt VLM. Ze roept daarom op om de stroken niet als doorgang te gebruiken.

grasstrook-beschadigd-VLM-1250

Sinds de coronacrisis is iedereen massaal aan het wandelen, joggen en fietsen geslagen. Helaas worden grasstroken aangelegd binnen een beheerovereenkomst, daardoor ook meer betreden. Het is nochtans verboden om op die stroken te wandelen, te fietsen of te rijden met een voertuig.

Landbouwers leggen de grasstroken aan om erosie te bestrijden, akker- en weidevogels te beschermen of kwetsbare landschapselementen te bufferen. Als de strook toch betreden wordt, kan de grasmat beschadigd worden, of komt de rust van akker- en weidevogels in het gedrang. Bovendien riskeert de landbouwer daardoor een lagere vergoeding voor zijn beheerovereenkomst.

Als grasstroken betreden worden, schiet het aanleggen ervan zijn doel voorbij, én riskeert de landbouwer bovendien een lagere vergoeding te krijgen voor zijn beheerovereenkomst

VLM

Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers extra maatregelen uitvoeren die goed zijn voor het landschap, de natuur en het milieu. Zo dragen ze bij aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Daarvoor leggen zij onder meer gras(kruiden)stroken aan op hun percelen. Die stroken vangen modder op afkomstig van hoger gelegen akkers, voorzien heel wat diersoorten ook in de winter  van voedsel en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten of kruidenrijke bermen. In ruil voor hun inspanningen, krijgen de landbouwers een vergoeding.

grasstrook-beschadigd-VLM-479
grasstrook-beschadigd-quad-VLM-479

Op veel van die stroken zijn, behalve maaien, geen andere activiteiten toegelaten. Dat betekent dat de strook ook niet als doorgang mag gebruikt worden. Er mag in geen enkel geval op gewandeld, en dus ook niet op gereden worden met een voertuig.

“Als dat toch gebeurt, schiet het aanleggen van zulke stroken zijn doel voorbij, én riskeert de landbouwer bovendien een lagere vergoeding te krijgen voor zijn beheerovereenkomst”, klinkt het bij VLM. De Vlaamse Landmaatschappij wil daarom wandelaars, mountainbikers en anderen dus oproepen om geen grasstroken te betreden, tenzij er een aangeduid wandelpad ligt. “Als u zo’n grasstrook ziet, houdt u daar dan rekening mee? De landbouwers en de natuur zullen u dankbaar zijn!”

Meer informatie over de beheerovereenkomsten vindt u op https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek