header.home link

Wat overtuigt landbouwers om beheerovereenkomsten af te sluiten?

23 maart 2023

Om landbouwers blijvend te engageren om beheerovereenkomsten af te sluiten, zijn een grotere flexibiliteit in de pakketten en een hogere vergoeding zeker aan te raden. Ook extra acties om het draagvlak te verhogen bij het brede publiek voor de inspanningen van de landbouwers, kunnen zeker bijdragen tot een grotere bereidheid bij landbouwers om een beheerovereenkomst te overwegen of ermee door te gaan. Dat blijkt uit een grootschalige enquête bij landbouwers in vijf Europese regio’s.

bloemenstrook-beheerovereenkomst-graskruidenstrook-vlm

Om de biodiversiteit op landbouwgronden te behouden en te verbeteren, is er een belangrijke rol weggelegd voor beheerovereenkomsten. Zowel vanuit de Europese Unie als vanuit de lidstaten worden deze beheerovereenkomsten ondersteund. Om een beter zicht te krijgen op hoe landbouwers kijken naar deze beheerovereenkomsten en hoe ze gemotiveerd kunnen worden om meer contracten af te sluiten, werden 890 landbouwers en jagers uit vijf Europese regio’s via een online enquête ondervraagd.

Uit die bevraging blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde landbouwers deelneemt aan beheerovereenkomsten om hun steentje bij te dragen aan het behouden en versterken van fauna en flora, om te werken aan een beter leefmilieu en om een goed gevoel over hun landbouwbedrijf te hebben. “De vergoeding blijft cruciaal voor heel wat landbouwers om deel te nemen, maar het scoorde als motivatie lager dan de andere vermelde redenen”, zegt de Vlaamse Landmaatschappij, de overheidsinstantie die in Vlaanderen verantwoordelijk is voor het afsluiten van beheerovereenkomsten.

Uitgelicht

Meer geelgorzen in de Westhoek dankzij landbouwers

nieuws
10 februari 2023 Lees meer

Landbouwers die geen beheerovereenkomsten afsluiten, zijn van mening dat ze zonder vergoeding al heel wat inspanningen leveren voor het leefmilieu. Daarnaast valt het ook op dat nog steeds 15 procent van de respondenten aangaf beheerovereenkomsten niet te kennen. Als gekeken wordt naar de meest afgesloten beheerovereenkomsten, dan gaat het om bloemenblokken, vogelakkers, niet-geoogste granen en biodiverse graslanden.

Een knelpunt dat landbouwers ervaren, is het gebrek aan flexibiliteit in de beheerovereenkomsten. “Meer flexibiliteit kan hen helpen om beter om te gaan met onkruidproblemen en weersomstandigheden. Ook meer flexibiliteit in zaai- en maaidata, het verplaatsen van maatregelen en het ontwerpen van meer geschikte eigen zaadmengsels en gepast predatiebeheer wordt genoemd”, weet VLM. Daarnaast vragen landbouwers ook meer flexibiliteit in de looptijd van contracten of vrijstelling van soms langdurige contracten.

Volgens VLM is het nog belangrijker dat de meeste landbouwers aangeven zich zorgen te maken over rechtszekerheid. De situatie die door de beheerovereenkomst op het terrein wordt geschapen, zou kunnen leiden tot een wettelijke bescherming, wat niet zonder gevolgen kan zijn voor hun bedrijfsvoering.

Landbouwers zijn ook vragende partij voor meer zelfcontrole ter vervanging van inspecties. Ook een grotere waardering door de maatschappij voor hun inspanningen kan voor landbouwers zorgen voor meer enthousiasme om beheerovereenkomsten af te sluiten. Gebrek aan respect voor deze beheerovereenkomsten door wandelaars en passanten, bijvoorbeeld door het betreden van grasstroken, worden gezien als een rem om nieuwe beheerovereenkomsten te sluiten. Net als de geldelijke straffen die worden opgelegd wanneer in de uitvoering van beheerovereenkomsten een probleem wordt vastgesteld.

Het ontvangen van een vergoeding is cruciaal voor alle landbouwers om een contract af te sluiten. Over hoe hoog die vergoedingen moeten zijn, liepen de reacties wat uiteen. “Globaal stelden de landbouwers met een beheerovereenkomst een gemiddelde verhoging van de vergoeding voor van 18 procent, diegene zonder beheerovereenkomst stelden 29 procent verhoging voor. Eén derde van de landbouwers wil een substantieel hogere vergoeding voor de vogelakkers die in het kader van het Partridge-project, waar ook deze enquête deel van uitmaakt, worden aangelegd”, aldus VLM.

Uitgelicht
Landbouwers die over 2021 een beheersovereenkomst hadden afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn eind vorige maand uitbetaald geweest. In totaal ontvingen 3.698...
6 mei 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek