header.home link

Meer geelgorzen in de Westhoek dankzij landbouwers

10 februari 2023

De populatie van geelgorzen gaat in Vlaanderen achteruit. In de Westhoek nam het aantal evenwel toe. De vooruitgang is te danken aan de inspanningen van landbouwers in combinatie met een goed broedseizoen.

Lees meer over:

De geelgors is één van de akkervogels waarvan de populatie in heel Vlaanderen achteruitgaat. In de Westhoek kon de achteruitgang van de geelgorzen enigszins gestopt worden, en nam hun aantal zelfs licht toe. In januari werden 1050 geelgorzen geteld op een zestigtal landbouwpercelen in de Westhoek. Een deel van dat succes is vooral te danken aan de landbouwers, die met steun van beheerovereenkomsten percelen aanlegden waar de geelgors wintervoedsel en dekking vindt.

Beheerovereenkomst faunavoedselgewas

Geelgorzen houden van halfopen landschappen, zoals landbouwgebied met heggen en houtkanten. In het broedseizoen hebben ze een veilige plaats nodig om hun nest te maken en in de winter hebben ze zaden nodig om te overleven. De voorbije jaren legden 59 landbouwers in de Westhoek samen 60 hectare aan waar akkervogels wintervoedsel en dekking vinden. Ze sloten daarvoor beheerovereenkomsten faunavoedselgewas met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

In het eerste jaar zaaiden landbouwers granen of andere zaadleverende gewassen. Waarna het gewas de hele winter blijft staan en dus niet geoogst mag worden. Zo kunnen akkervogels op die percelen zaden vinden om de winter door te komen. In maart mag het gewas worden ondergewerkt en worden er jaarlijkse beurtelings zaadleverende gewassen gezaaid op de helft van het perceel. Voor zo’n beheerovereenkomst faunavoedselgewas krijgen landbouwers een vergoeding.

Uitgelicht

Beheerovereenkomsten werpen vruchten af voor vogelpopulatie

Reportage
1 februari 2022 Lees meer

Inspanningen lonen

Regionaal Landschap Westhoek levert ook hun bijdrage om de geelgors zich goed te doen voelen in de regio. Het legt kleine landschapselementen aan waarin geelgorzen hun broedplaats maken. En ze werkten samen met landbouwers die Japanse haver inzaaiden. Japanse haver dient als wintervoedsel voor de vogels. “De inspanningen van de landbouwers leveren mooie resultaten op”, vertelt Jeroen Algoet, bedrijfsplanner van VLM. “Het hoger aantal geelgorzen is vermoedelijk te danken aan een goed broedseizoen in de droge lente van 2022 in combinatie met veel graanpercelen van goede kwaliteit.”

“De samenwerking met ​ de provincie West-Vlaanderen, het Regionaal Landschap Westhoek, Inagro, Natuurpunt, ANB, en Natuurwerkgroep De Kerkuil is cruciaal voor het succes van de geelgors in de Westhoek. Samen creëren we in de Westhoek goede leefomstandigheden voor de akkervogel, zowel in winter als in de zomer. Maar blijvende inspanningen zijn wel nodig om de populatie in stand te houden”, besluit VLM-bedrijfsplanner Katrien Neudt.

Uitgelicht
Ongeveer 47.000 vrijwilligers hebben vorig weekend meer dan 800.000 tuinvogels gespot tijdens Het Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. Gemiddeld zagen de vogeltellers 24 voge...
31 januari 2023 Lees meer

Bron: VLM, eigen berichtgeving

Beeld: Hugo Willocx

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek