header.home link

Huismus blijft koning der Vlaamse tuinvogels, merel daalt in aantal

Ongeveer 47.000 vrijwilligers hebben vorig weekend meer dan 800.000 tuinvogels gespot tijdens Het Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. Gemiddeld zagen de vogeltellers 24 vogels van zeven soorten per tuin in Vlaanderen. De huismus, de koolmees en de vink waren de meest getelde soort vogels, dezelfde top drie als vorig jaar. De merel wordt steeds minder waargenomen en daalt naar de achtste plaats.

31 januari 2023  – Laatste update 31 januari 2023 21:45
Lees meer over:
huismus-vogel-1280

“De afwezigheid van de merel in onze tuinen is ook dit jaar te merken aan de cijfers, hij verdwijnt zelfs uit de top tien in Vlaams-Brabant", zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt. “Vijftien jaar geleden haalde de vogel nog de derde of vierde plaats.” Volgens Driessens is die daling een gevolg van een nieuwe uitbraak van het usutuvirus vorig jaar. "Vijf à zes jaar geleden haalde dat virus het aantal merels al fors naar beneden", legt hij uit. "Merels zijn in vergelijking met andere vogels zeer gevoelig voor het door muggen overgedragen virus."

Net zoals vorig jaar is de huismus de meest getelde vogel. "Toch gaat ook deze soort in aantallen achteruit", zegt Driessens. "20 jaar geleden zat de huismus in meer dan 60 procent van de tuinen, nu in minder dan 50 procent. Dat is vooral een gevolg van een gebrek aan broedplaatsen door een andere manier van bouwen." De natuurvereniging merkt hierbij op dat de tuinvogeltelling niet altijd iets zegt over de populatietrends van de respectievelijke soorten op nationale of Europese schaal, al zijn de verschuivingen vaak gelijkaardig. “We meten uitsluitend hoeveel vogels er op het moment van de telling in onze tuinen zitten. Dat is onderhevig aan steeds dezelfde factoren: het weer en de beschikbaarheid van natuurlijk voedsel, waarbij zowel de toestand hier als die in hun broedgebieden een rol kunnen spelen”, aldus Natuurpunt.

Minder vogels uit het hoge Noorden 

"Door de zachte winter zagen we afgelopen maanden geen opmerkelijke invasies van wintervogels uit het noorden”, meldt Natuurpunt. "We moeten het vooral hebben van de standvogels die het hele jaar in de buurt hangen en van wintervogels die zich tot onze tuin aangetrokken voelen, zoals mezen, roodborstjes en vinken.”

“In het eindrapport zullen we extra aandacht besteden aan de achteruitgang van de merel, maar ook hoe het de groenling vergaat, die verveeld zit met de impact van een parasitaire ziekte”, zegt Gerald Driessens. “We zijn ook benieuwd hoe de geleidelijke achteruitgang van de Turkse tortel zich geografisch aftekent. We stellen deze duif nu vast in zowat 35 procent minder tuinen dan in 2006-2008.”

Over Het Grote Vogelweekend

Het Grote Vogelweekend is de grootste publiekscampagne van Natuurpunt en een manier om gegevens te verzamelen over onze tuinvogels. Voor professionele biologen zou het onmogelijk zijn om zoveel gegevens te verzamelen. Tegelijkertijd wil Natuurpunt mensen wakker maken voor de schoonheid die in de natuur, maar ook in onze tuinen te vinden is. “We willen hen ook verder aanmoedigen om vogels op een verantwoorde manier te blijven voederen en te helpen, vooral tijdens de wintermaanden maar ook tijdens het broedseizoen”, aldus de natuurvereniging.

Het officiële rapport van Natuurpunt volgt later.

Beheerovereenkomsten werpen vruchten af voor vogelpopulatie
Uitgelicht
Het soortenbeschermingsprogramma akkervogels voorziet in een gecoördineerd, gebiedsgericht herstelprogramma voor akkervogels. Voor het eerst worden er ook populatiedoelstellin...
1 februari 2022 Lees meer

Bron: Belga, eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek