header.home link

Stijging van natuurinrichting gaat gepaard met groeipijn

6 januari 2023

Uit cijfers van het ANB blijkt dat natuurbeheerswerken in de lift zitten. In 2019 werd voor 11 miljoen euro geïnvesteerd in natuurinrichting, het voorlopige cijfer voor 2022 is al opgelopen tot 38 miljoen. De stijging is een gevolg van het beleid van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) die onder andere sterk inzet op bosuitbreiding en de creatie van natte natuur als buffer tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

Lees meer over:

“Voor 2023 zal het nog meer zijn,” voorspelt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van ANB, “want dan komt niet alleen het Vlaamse adaptatieplan voor de strijd tegen de gevolgen van de klimaatopwarming op kruissnelheid, maar zullen er ook investeringen komen om de gevolgen van stikstofemissies uit de landbouw op onze natuurgebieden weg te werken.”

De sector van het grootschalige natuurbeheer groeit, maar die groei gaat gepaard met groeipijnen die blijkbaar eigen zijn aan economische ontwikkeling. “Er dreigt een probleem te ontstaan met de natuurinvesteringen”, waarschuwt Denaeghel. “We vrezen dat er niet genoeg studiebureaus zijn met voldoende kennis van de natuur om de plannen en bestekken voor de werken uit te tekenen, zeker als die complexe ingrepen op onder meer de watertafel van een gebied vereisen.” Voor overheidsopdrachten moeten Natuurpunt en het ANB werken met openbare aanbestedingen. Wat hier extra in het oog gehouden moet worden, zijn aannemers die de natuurbeheerders niet kennen en ook intekenen op de openbare aanbesteding. Af en toe krijgen de terreinbeheerders ook te maken met malafide aannemers die mikken op schadevergoedingen die ze kunnen claimen wanneer ze een opdracht niet binnenhalen.

We vrezen dat er niet genoeg studiebureaus zijn met voldoende kennis van de natuur

Jeroen Denaeghel - Woordvoerder van ANB

Goed georganiseerde natuurwerkzaamheden kunnen volgens natuurbeheerders ook een nuttige bijdrage leveren aan de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Zo kan slib uit een natuurgebied als natuurlijke bemesting op akkers uitgereden worden. Of als een gebied bijvoorbeeld te voedselrijk wordt door natuurlijke verruiging of overdreven bemesting, kan de bovenlaag worden weggeschraapt (zogenaamd plaggen of chopperen). Hierbij kan het weggehaalde materiaal als surrogaat dienen voor de veengrond die in tuincentra courant als potgrond wordt verkocht. Venen zijn bedreigde biotopen, en vanaf 2025 wordt het gebruik van veengrond voor tuincentra verboden.

Nogal wat mensen vinden het belachelijk dat er gemeenschapsgeld ‘verspild wordt’ aan natuurinrichting. “Maar we kunnen de natuur bij ons niet zomaar haar gang laten gaan”, countert Denaeghel. “Zeker niet als we de Europese doelstellingen voor het behoud van natuurwaarden willen halen. Als we niet actief ingrijpen, evolueert alles naar banale eenheidsworst, naar natuur met een arme biodiversiteit. Het zal nog jaren duren voordat de natuur gezond genoeg is om de investeringen af te bouwen.”

Uitgelicht
Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft onlangs ruim 34 hectare grond aangekocht in de regio Roeselare – Moorslede om er bos te planten. Behalve 1 hectare bestaand bos, gaat het...
14 december 2022 Lees meer

Bron: Knack, eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek