header.home link

ANB koopt 30 hectare landbouwgrond aan “hallucinante prijzen”

10 februari 2023

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft opnieuw meer dan 30 hectare landbouwgrond aangekocht, deze keer in Lichtervelde. Boerenbond reageert verontwaardigd. “De prijs waartegen die grond werd aangekocht, is hallucinant”, meent de landbouworganisatie. Er zou gemiddeld 113.400 euro per hectare of ruim 3,4 miljoen euro in totaal zijn betaald. “En dat om bomen te planten!”, klinkt het op sociale media.

Lees meer over:
lichtervelde huwynsbossen

Boerenbond wijst erop dat de Vlaamse regering in zijn regeerakkoord heeft gezet dat de 4.000 hectare bijkomend bos die het wil realiseren tijdens deze legislatuur, in eerste instantie in groene bestemmingen zouden komen. “Nu stellen we vast dat in West-Vlaanderen opnieuw grond in landbouwgebied werd aangekocht om te bebossen”, zegt de landbouworganisatie.

De bedrijfsgilde van Lichtervelde, die de belangen van de land- en tuinbouwers in deze regio behartigt, is misnoegd. “In eerste instantie ontneemt dit een stevige oppervlakte uit ons landbouwgebruik, wat we ten zeerste betreuren. Daarenboven staat dit dwars op de intenties die de administratie (ANB) formuleerde in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen”, zegt Ann-Sophie Decroos, regioconsulent van Boerenbond.

Ze brengt in herinnering dat dit gebied toen niet werd herbevestigd als agrarisch gebied, maar dat het op vraag van ANB is aangeduid als verwevingsgebied. “Dat betekent dat men in deze zone de landbouwfunctie wilde combineren met de aanwezigheid van water en kleine bosjes. Een evenwicht tussen natuur en landbouw dus”, meent Decroos. “Dit staat haaks op de reden waarom ANB de gronden kocht: om te bebossen.”

Boerenbond wijst erop dat in zones van niet-herbevestigd agrarisch gebied het “de bedoeling was en is om via een procedure van uitvoeringsplannen op een geïntegreerde manier en via openbaar onderzoek te komen tot een ruimtelijke vertaling van visies”. “We stellen vast dat ANB enerzijds hiermee zomaar haar visie op het gebied wijzigt, maar dat het daarenboven via aankoop met overheidsmiddelen het democratisch proces van een ruimtelijk uitvoeringsplan zomaar naast zich neerlegt. En dit als Vlaamse administratie”, klinkt het fors.

Bedrijfsgilde Lichtervelde vraagt dan ook dat deze gronden niet lukraak worden ingezet voor bebossing, maar om in overleg te treden over de toekomstige functie van deze gronden. Volgens Jeroen Denaeghel, woordvoerder, van ANB, moet de inrichting nog in detail bekeken worden. "Maar de invulling zal gelet op de beleidsprioriteiten en de ligging tussen twee bestaande bossen in hoofdzaak bos zijn", zo zegt hij in een reactie aan VILT.

Hij voegt er nog aan toe dat ANB tevreden is met de aankoop,"De gronden waren voor ons bijzonder strategisch gelegen, want nu kunnen we twee bestaande bossen - de Huwynsbossen en Colpaertbosjes - terug met elkaar verbinden. Hierdoor wordt een grote boskern gecreëerd die de bestaande recreatie en natuurontwikkeling ten goede zal komen. Een opsteker voor de bosarme provincie West-Vlaanderen", aldus Denaeghel.

Op de vraag of er effectief 113.400 euro per hectare werd betaald voor de grond, zoals op sociale media circuleert, liet hij weten dat de koop via Biddit is gebeurd en dat alle prijzen openbaar zijn. "ANB heeft niet alle loten gekocht. Het klopt echter wel dat van hetgeen ANB heeft gekocht de gemiddelde prijs ongeveer 11 euro per vierkante meter bedroeg. Dit bedrag is marktconform. Dat werd ons bevestigd in een verslag van een beëdigd landmeter/schatter."

De plaatselijke landbouwers zijn niet te spreken over de aankoop door ANB en de hoogte van het bedrag. "Op deze die manier jaagt ANB de gemiddelde grondprijs mee de hoogte in en dat in een streek waar er al een groot tekort is aan goede landbouwgrond", klinkt het. In het kader van de realisatie van de geplande nationale parken liet ANB zich al eerder ontvallen in gesprekken met landbouwers dat het budget voor de aankoop van grond om natuurdoelstellingen te realiseren “onbeperkt” is.

Uitgelicht
De jongste jaren hebben gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken, provinciebesturen en hogere overheden heel wat publieke gronden verkocht. “De redenen daarachter zijn ontwikkelingen...
3 februari 2023 Lees meer

Boze boeren planten kruisen op pas beboste grond in Essen

De bebossingsdoelen van de Vlaamse overheid zijn al langer een doorn in het oog van heel wat Vlaamse land- en tuinbouwers. Na een recente actie van een groep anonieme landbouwers, verenigd in Boerenhart Vlaanderen, in de Poperingse deelgemeente Proven, heeft nu ook in het Antwerpse Essen een protestactie plaatsgevonden. Daar hebben boze boeren tientallen kruisen geplaatst op een veld waar lagereschoolkinderen pas een bos hadden aangeplant.

Volgens de landbouwers gaat er hiermee opnieuw drie hectare waardevolle landbouwgrond verloren. Ze hekelen ook het feit dat ze geen inspraak hebben gekregen in die beslissing. Volgens de burgemeester was die grond al langer eigendom van de gemeente en was hij al een tijd uit landbouwgebruik. "Het is dus aan de gemeente om te beslissen wat ze met de grond doet. Maar mijn deur staat altijd open voor overleg", aldus de Essense burgemeester.

Bron: VRT Nws

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek