header.home link

Natuurvereniging GroenRand: "Concept Nationaal Park is aangebrand in Vlaanderen"

24 mei 2023

Een natuurvereniging uit de Noorderkempen doet een opmerkelijk voorstel. Ze pleit voor de introductie van Regionale Klimaatparken in Vlaanderen. “Of we het graag hebben of niet, de realiteit is simpelweg dat het concept ‘Nationaal Park’ zodanig aangebrand is dat er bij de lokale besturen momenteel geen draagvlak voor bestaat”, zegt natuurvereniging GroenRand. Groene Kring dringt op zijn beurt aan om het parkenverhaal even on hold te zetten.

Lees meer over:
bossen heide kempen

Over een week moeten alle kandidaat-parken hun definitief erkenningsdossier indienen. Door het ontbreken van een sluitend wetgevend kader is er op het terrein heel wat twijfel en zelfs onwil om mee te stappen in de gebiedscoalities die aan de basis liggen van de erkenningsaanvragen tot Nationaal Park en Landschapspark. Heel wat lokale besturen en andere partijen hebben intussen al te kennen gegeven dat ze niet zullen meestappen in het parkenverhaal. Daardoor zal er bijvoorbeeld geen dossier ingediend worden voor het Nationaal Park Kalmthoutse Heide en ook voor Nationaal Park Bosland en Landschapspark Pajottenland is het weinig waarschijnlijk dat er een erkenningsdossier zal ingediend worden.

Kan derde parktype soelaas bieden?

Dat het draagvlak op het terrein er niet of maar beperkt is, stelt ook GroenRand vast. Daarom zal de organisatie bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) pleiten voor een gesubsidieerde tussenoplossing. “Wij willen een derde parktype introduceren: een Regionaal Klimaatpark van 3.000 hectare”, zegt Dirk Weyler, coördinator van GroenRand. “We willen absoluut niet dat de huidige oppervlaktecriteria voor nationale parken naar beneden worden bijgesteld. Dat holt het kwaliteitslabel van die parken alleen maar uit. Maar veel indieners halen de 10.000 hectare niet. Een tussenoplossing zou soelaas kunnen bieden.”

Uitgelicht

Kalmthoutse Heide ziet af van status nationaal park

nieuws
17 mei 2023 Lees meer

De Noordkempense natuurvereniging wijst erop dat de natuur een netwerk van gebieden nodig heeft zodat dieren- en plantensoorten in het ene gebied gemakkelijk in contact kunnen komen met soortgenoten van andere gebieden. “Volgens de internationale unie voor natuurbescherming (IUCN) is 1.000 hectare voldoende voor een nationaal park, maar Vlaanderen is dus strenger”, klinkt het. Momenteel ligt de oppervlakte van 1.000 hectare evenwel onder vuur. “Experts toonden al aan dat een groter gebied nodig is voor een goede biodiversiteit”, aldus GroenRand.

Een derde parktype met een oppervlakte van 3.000 hectare kan volgens de natuurvereniging een oplossing zijn. “Het kan ook een opstapje zijn naar een nationaal park van 10.000 hectare. Op die manier kunnen we onze biodiversiteit redden”, zegt GroenRand in Gazet van Antwerpen. Met dit voorstel wil de organisatie een alternatief bieden voor Grenspark Kalmthoutse Heide dat lokaal geen draagvlak heeft gevonden voor een erkenning als nationaal park. “Ook voor andere initiatieven waar er nog gewerkt moet worden rond draagvlak, kan dit derde parktype een oplossing zijn”, klinkt het nog.

Hoorzitting in Vlaams parlement

Niet alleen bij heel wat lokale besturen leeft er grote ongerustheid over het parkenverhaal. Ook bij de landbouworganisaties is er veel terughoudendheid. In een hoorzitting in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement mochten verschillende organisaties en instanties hun visie geven over het ontwerpdecreet voor de Vlaamse Parken. Boerenbond en ABS uitten er gezamenlijk heel wat bezwaren bij het voorstel dat op tafel ligt. Ze kregen daarbij steun van werkgeversfederatie Voka. En ook uit juridische hoek werden er de nodige vraagtekens geplaatst bij het ontwerpdecreet.

Bekijk hier de volledige hoorzitting:

Groene Kring: “Onbegrijpelijk dat pauzeknop niet even wordt ingedrukt”

Omwille van de grote onduidelijkheid en onzekerheid op het terrein pleit Groene Kring, de organisatie van jonge land- en tuinbouwers, ervoor om de pauzeknop in te duwen voor het parkenverhaal. “Het enige wat er vandaag is, zijn wetsontwerpen die nog steeds veranderen. Als de plannen op 31 mei ingediend moeten worden, zal niemand met zekerheid kunnen zeggen dat de inhoud overeenstemt met wat de Vlaamse regering vraagt”, zegt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring.

De aanpak die op dit moment wordt gehanteerd, haalt het draagvlak volledig onderuit

Maarten Moermans - Ondervoorzitter Groene Kring

De organisatie is dan ook vragende partij dat de indieningsdatum voor de erkenningsdossiers wordt uitgesteld. “Het verlaten van die datum zou aan alle betrokken partijen de nodige ademruimte bieden om aan het parkenverhaal een positieve wending te geven. Dan kunnen de wetten geschreven worden, de plannen kunnen daaraan aangepast worden en er kan rekening gehouden worden met jonge boeren”, aldus Moermans.

Groene Kring wijst erop dat het draagvlak niet alleen ontbreekt bij landbouwers. “Er verschijnen steeds meer berichten dat andere organisaties, zelfs gemeenten, er liever de stekker uit trekken dan verder te gaan met de erkenning van een park. Het vertrouwen sijpelt beetje bij beetje weg. Het is onbegrijpelijk dat voor een dossier met zo’n verregaande gevolgen de pauzeknop niet even wordt ingedrukt. De aanpak die op dit moment wordt gehanteerd, haalt het draagvlak volledig onderuit”, besluit ondervoorzitter Moermans.

Bron: Gazet van Antwerpen / eigen berichtgeving

Beeld: Grenspark Kalmthoutse Heide

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek