header.home link

Beheerovereenkomsten lokken bijzondere bewoners

Dat steeds meer landbouwers inspanningen leveren om de biodiversiteit op hun percelen een duwtje in de rug te geven, is ook te zien op het terrein. Bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) deden afgelopen lente enkele bijzondere waarnemingen: een das, een zeldzame kleine parelmoervlinder, een nest van een veldleeuwerik, een ernstig bedreigd paapje of maar liefst vier soorten kiekendieven. Het zijn maar enkele van de soorten die te bewonderen zijn in de percelen onder een beheerovereenkomst.
18 augustus 2020  – Laatste update 19 augustus 2020 7:30

Dat steeds meer landbouwers inspanningen leveren om de biodiversiteit op hun percelen een duwtje in de rug te geven, is ook te zien op het terrein. Bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) deden afgelopen lente enkele bijzondere waarnemingen: een das, een zeldzame kleine parelmoervlinder, een nest van een veldleeuwerik, een ernstig bedreigd paapje of maar liefst vier soorten kiekendieven. Het zijn maar enkele van de soorten die te bewonderen zijn in de percelen onder een beheerovereenkomst.

Op drie jaar tijd steeg het aantal landbouwers dat een beheerovereenkomst afsloot met VLM met 25 procent. In 2020 zetten in totaal 3.800 landbouwers een oppervlakte van 12.754 hectare landbouwgrond in voor natuur- en milieumaatregelen. Zij leveren in ruil voor een vergoeding vrijwillig en gedurende vijf jaar extra inspanningen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen. De meest populaire maatregel is die voor soortenbescherming. Zowat 42 procent van de totale oppervlakte voor beheerovereenkomsten of 5.317 hectare wordt op die manier ingezet.

“Met beheerovereenkomsten kleden boeren het landschap aan met perceelsranden, vogelvoedselgewas, bloemenstroken en andere maatregelen. Als bijzondere soorten die plekken opzoeken, geeft dat voldoening aan de betrokken landbouwers en aan onze bedrijfsplanners”, klinkt het op de website van VLM.

In Zuid-Hageland werd niet alleen een das gefilmd die dankzij een gemengde grasstrook naast een holle weg beschermd wordt, ook tal van akkervogels werden door de bedrijfsplanners op foto vastgelegd. Het gaat onder meer om de grasmus, de roodborsttapuit, een paapje, maar ook om de steppekiekendief, de grauwe kiekendief en de bruine en blauwe kiekendief.

Bekijk alle waarnemingen op de website van VLM.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek