header.home link

"Geef bij droogte ook voorrang aan kwetsbare natuur"

14 september 2018
Wordt Vlaanderen in de toekomst opnieuw getroffen door een droogte, dan zullen er voorrangsregels gelden om te bepalen wie recht heeft op het weinige water dat er is. “Absolute voorrang zal er zijn voor drinkwater en voor voedselproductie”, stelde minister Joke Schauvliege. “Wanneer is kwetsbare en waterafhankelijke natuur aan de beurt?”, wil Natuurpunt weten, waarna een verwijzing naar Nederland volgt omdat het vermijden van onherstelbare droogteschade aan natuur daar een topprioriteit is.
Lees meer over:

Wordt Vlaanderen in de toekomst opnieuw getroffen door een droogte, dan zullen er voorrangsregels gelden om te bepalen wie recht heeft op het weinige water dat er is. “Absolute voorrang zal er zijn voor drinkwater en voor voedselproductie”, stelde minister Joke Schauvliege. “Wanneer is kwetsbare en waterafhankelijke natuur aan de beurt?”, wil Natuurpunt weten, waarna een verwijzing naar Nederland volgt omdat het vermijden van onherstelbare droogteschade aan natuur daar een topprioriteit is.

De zomer van 2018 was zo extreem warm en droog dat waterafhankelijke sectoren zoals landbouw, scheepvaart en industrie in de problemen kwamen. De Vlaamse overheid werkt momenteel aan een evaluatie van de droogte. In het kader daarvan gaf minister Joke Schauvliege al een schot voor de boeg door te stellen dat er voorrangsregels moeten komen voor het gebruik van water in tijden van schaarste. Drinkwater- en voedselproductie verdienen volgens de minister absolute voorrang.

“Over het tegengaan van schade aan natuur wordt met geen woord gerept”, stelt Natuurpunt vast. De organisatie voelt meer voor de Nederlandse visie, die van het vermijden van droogteschade aan natuur een topprioriteit maakt. “Dat valt te verklaren vanuit een ecosysteemgerichte benadering. Veel waterafhankelijke natuurgebieden zorgen voor belangrijke ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag, drinkwaterproductie, toerisme, recreatie en waterbuffering tijdens overstromingen.”

Het droogvallen van veengebieden zou bijvoorbeeld voor een sterke uitstoot van methaan zorgen, en lage grondwaterstanden kunnen, net zoals een laag waterpeil in beken en rivieren, voor onherstelbare schade zorgen aan de biodiversiteit. Daarom roept Natuurpunt de overheid op om ook een prioriteit te maken van het voorkomen van verlies aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten door droogte.

Bron: Natuurpunt Beleid.flits

Beeld: Natuurpunt

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek