header.home link

Eerste Vlaamse kievit-akker is een feit

In Boekhoute is dit voorjaar de eerste kievit-akker van Vlaanderen aangelegd. Het idee komt overgewaaid van Engeland en Nederland waar de ‘lapwing plot’ als specifieke beheermaatregel voor de kievit al een tijdje ingeburgerd is. De aanleg kadert in het Europese PARTRIDGE-project, waarbij verschillende partners samenwerken met landbouwers en kennis en ervaringen uitwisselen om de algemene biodiversiteit in landbouwgebied te laten toenemen.
14 mei 2020  – Laatste update 14 september 2020 14:54
In Boekhoute is dit voorjaar de eerste kievit-akker van Vlaanderen aangelegd. Het idee komt overgewaaid van Engeland en Nederland waar de ‘lapwing plot’ als specifieke beheermaatregel voor de kievit al een tijdje ingeburgerd is. De aanleg kadert in het Europese PARTRIDGE-project, waarbij verschillende partners samenwerken met landbouwers en kennis en ervaringen uitwisselen om de algemene biodiversiteit in landbouwgebied te laten toenemen.
De kievit heeft het, net als andere akker- en weidevogels, de laatste jaren hard te verduren. Deze soort broedt zowel in vochtige graslanden als op akkerland verspreid over gans Vlaanderen en is een typische vogelsoort van open landschappen. Hun voedsel bestaat uit verschillende soorten insecten en wormen die op of in de bodem leven. De kuikens zijn nestvlieders, wat betekent dat meteen na het uitkomen van de eieren de kuikens gaan rondwandelen op zoek naar voedsel. De reden dat kieviten graag broeden in open, braakliggende akkers of graslanden met korte vegetatie is dat ze roofdieren dan al van ver zien aankomen.
 
De laatste jaren kent de populatie kieviten echter een achteruitgang door het verdwijnen van hun nesten tijdens voorjaarwerkzaamheden of door toedoen van roofdieren. Ook een tekort aan voedsel of extreem weer kan leiden tot een vrij grote sterfte onder kuikens.
 
In het PARTRIDGE-project wordt samen met de lokale landbouwers volop ingezet om de populatie akkervogels en de biodiversiteit in het landbouwgebied opnieuw te laten toenemen. “Tijdens een veldbezoek in Engeland maakten we kennis met de ‘lapwing plot’ of kievit-akker”, vertelt Korneel Verslyppe, regiocoördinator bij Agrobeheercentrum Eco². “Het leek ons interessant om deze beheermaatregel ook in Vlaanderen uit te testen. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij en één van de landbouwers uit het PARTRIDGE demogebied in Boekhoute wordt dit voorjaar de eerste kievit-akker in Vlaanderen aangelegd.”
 
In Vlaanderen werden in de demogebieden eerder door de VLM bedrijfsplanners al extra beheerovereenkomsten afgesloten. “Daarnaast legden we ook verschillende innovatieve maatregelen aan, zoals  bloemenblokken en keverbanken”, vertelt Verslyppe. “ Deze verschillende habitatmaatregelen willen we evalueren op zowel ecologisch als landbouwkundig vlak. Zo kunnen in de toekomst nieuwe, geschikte en wetenschappelijk onderbouwde beheerovereenkomsten ontwikkeld worden.” 
 
Een kievit-akker speelt in op de ecologie van deze soort. “Deze maatregel bestaat meestal uit een braakliggend, niet-bewerkt perceel dat grenst aan een grasland of omgeven wordt door een brede strook ingezaaid met een korte vegetatie”, legt Verslyppe uit. “De braakliggende grond dient als een open en veilig broedhabitat, de korte vegetatie of grasland errond is ideaal habitat voor de jonge kieviten om voedsel te zoeken of om in te schuilen.”
 
De kievit-akker in PARTRIDGE bestaat uit een rechthoekig perceel van ongeveer 2 hectare groot. “Deze 2 hectare bestaat uit 1 hectare braakliggende, niet-bewerkte grond met daarrond een 18 meter brede strook”, verduidelijkt Nick van der Hooft, bedrijfsplanner bij VLM. “Die wordt ingezaaid met een mengsel van klaversoorten.”
 
De locatie van de kievit-akker werd ook niet zomaar gekozen. De laatste jaren werden immers geregeld broedende kieviten waargenomen op het perceel. “Rondom de kievit-akker liggen reguliere landbouwteelten. Aangrenzend wordt ook nog een strook met zaadleverende graangewassen in combinatie met enkele bloemsoorten ingezaaid”, aldus van der Hooft. “Ook voor de patrijs en andere akkervogelsoorten kan deze maatregel een goede habitat vormen.”   
 
Meer info?
 

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: © Nick van der Hooft

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek