header.home link

Landbouwers in Zoersel protesteren tegen bosaanplant in herbevestigd agrarisch gebied

13 februari 2023

Landbouwers in Zoersel hebben dit weekend een protestactie uitgevoerd naar aanleiding van een boomplantdag. Ze plaatsten kruisen en een bord met de slogan “Laat de boer zijn grond, gras maakt ook lucht gezond" op het perceel. Ze zijn er niet over te spreken dat dit bos is aangeplant in 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied.' Natuurpunt Voorkempen wimpelt de kritiek van de boeren af: “Dit gebied werd vorig jaar bestemd als natuurwevingsgebied, waarbij er twee doelen zijn: landbouw of natuurbestemming.”

Lees meer over:
boomplantactie Zoersel

Een handvol boeren was zaterdagavond opgetrommeld door Bart Van de Vloet, voorzitter bedrijfsgilde Malle-Zoersel. De boeren plaatsten kruisen en een bord met de slogan “laat de boer zijn grond, gras maakt ook lucht gezond” op het perceel waar Natuurpunt Voorkempen de volgende dag een boomplantactie hield. De actievoerders wilden een directe confrontatie uit de weg gaan, maar wel aandacht vragen voor de andere kant van de medaille. Deze andere kant van de medaille is het feit dat er steeds meer druk komt op landbouwgrond en dat de toekomst voor de landbouwers steeds onzekerder is, aldus Van de Vloet.

“Landbouwers hebben hun landbouwgrond broodnodig om hun bedrijven leefbaar te houden. Diezelfde landbouwgrond staat blijvend onder druk van allerlei ruimtelijke processen. Dat deze gronden ook nog eens bebost worden, is moeilijk te verteren”, vervolgt de melkveehouder uit Zoersel. Het land in kwestie betreft een perceel van 5,5 hectare langs de Kluisbaan in Zoersel. Het werd twee jaar geleden door Natuurpunt gekocht. Het perceel kreeg drie jaar geleden (bij het GRUP Omgeving Vliegveld Malle) een agrarische herbestemming.

Natuurwevingsgebied

“Dit gebied werd vorig jaar bestemd als natuurwevingsgebied waarin zowel landbouw als natuurbeheer uitgevoerd kan worden. Juridisch doen wij dus niets verkeerd”, vertelt Peter Keustermans van Natuurpunt Voorkempen. Keustermans geeft aan dat de helft van het perceel van 5,5 hectare omgevormd zal worden tot bos, en de helft blijvend grasland zal blijven. Zondag werd al op 0,8 hectare 1.900 boompjes geplant, de overige 2,5 volgt dit najaar.

Mensen denken dat alleen bos kan zorgen voor het verlagen van de CO2-hoeveelheid in de lucht maar ook onze landbouwgewassen zorgen hiervoor. Onder grasland kan zelfs evenveel koolstof worden opgeslagen dan onder een volwassen bos

Bart Van de Vloet - melkveehouder uit Zoersel

Totdat Natuurpunt het perceel twee jaar geleden aankocht, werd het gebruikt als grasland of voor de maïsteelt, vertelt Keustermans. Als het aan Van de Vloet en zijn collega-boeren ligt, was dit zo gebleven. Hij ziet ook weinig meerwaarde als het gaat om CO2-captatie. “Mensen denken dat alleen bos kan zorgen voor het verlagen van de CO2-hoeveelheid in de lucht, maar ook onze landbouwgewassen zorgen hiervoor. Onder grasland kan zelfs evenveel koolstof worden opgeslagen dan onder een volwassen bos. Naast die koolstofopslag zorgen onze velden en weiden uiteraard ook nog eens voor lokale voedselproductie. Men staat er vaak niet bij stil dat onze weiden en velden die verschillende functies gelijktijdig invullen. Hier mag men ook wel eens aandacht aan besteden.”

Professor stelt vraagtekens bij stikstofplannen

De boeren worden hierbij deels bijgetreden door Tobias Ceulemans, professor biodiversiteit en milieu aan de UAntwerpen. Hij vertelde in een reportage in De Tijd dat een aangeplant bos tot 5 of 6 ton koolstof per hectare per jaar kan opslaan. “Maar ecologisch waardevol grasland slaat ook 3 tot 4 ton per hectare per jaar op”, argumenteert hij. "Ecologisch grasland is iets anders dan agrarisch grasland", betoogt Natuurpunt bij monde van Tomas Dossche, coördinator bosuitbreiding. "Permanent grasland in vochtig gebied slaat langdurig CO2 op. Het gaat daarbij om een soort van veengebieden. Dat is in Zoersel helemaal niet het geval. Daar ging het om agrarisch grasland en maïsteelt. Dat slaat slechts tijdelijk CO2 op."

Permanent grasland in vochtig gebied slaat langdurig CO2 op. Dat is in Zoersel helemaal niet het geval. Daar ging het om agrarische grasland. Dat slaat slechts tijdelijk CO2 op

Tomas Dossche - Natuurpunt

Na de aanleg van het bos, kan hier volgens Dossche de komende 200 jaar CO2 worden vastgelegd waardoor bosuitbreiding wel degelijk een klimatologische meerwaarde heeft. Professor Ceulemans zegt ook het belang in te zien van bosuitbreiding, maar stelt dat er door de overheid te veel nadruk op wordt gelegd. "Het is bijna religie geworden", stelt hij.

Uitgelicht
Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft opnieuw meer dan 30 hectare landbouwgrond aangekocht, deze keer in Lichtervelde. Boerenbond reageert verontwaardigd. “De prijs waarteg...
10 februari 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving / De Tijd / Gazet van Antwerpen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek