header.home link

Demir na enquête: "8 op 10 Vlamingen steunt parken"

Net voor de deadline voor het indienen van de dossiers voor de kandidaatstelling voor Vlaamse parken en net voor de bespreking van het parkendecreet in het Vlaams parlement, heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de resultaten van een bevraging bekendgemaakt waaruit blijkt dat 79 procent van de Vlamingen positief staan tegenover een nationaal park, terwijl 74 procent een landschapspark ziet zitten.

30 mei 2023  – Laatste update 30 mei 2023 23:40

Minister Demir gaf aan onderzoeksbureau iVOX de opdracht om een bevraging uit te voeren bij 600 Vlamingen naar het draagvlak voor de ontwikkeling van nationale parken en landschapsparken in Vlaanderen. De enquête werd afgenomen tussen 22 en 25 mei. Volgens de minister is de steekproef van 600 Vlamingen representatief op geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 3,94 procent.

De enquête polste enerzijds naar de mate waarin men het goed vindt dat Vlaanderen inzet op de ontwikkeling van landschapsparken en nationale parken, anderzijds werd ook gevraagd in welke mate men het fijn zou vinden dat er zo’n park komt op minder dan 20 kilometer van de eigen omgeving. Vooraf werd ook gevraagd welke associaties men maakt met de begrippen ‘landschapspark’ en ‘nationaal park’.

Wat associeert de Vlaming met een park?

Een landschapspark wordt in eerste instantie geassocieerd met ‘een gebied met hoge biodiversiteit en wilde natuur’ (22,5%) en ‘hoge landschapskwaliteit’ (22,1%). Op de derde plaats komt ‘mogelijkheden tot allerhande buitenrecreatie en natuurbeleving’ (19,7%). Slechts 5 procent ziet het als een ‘hefboom voor het vermarkten van streekproducten’. Wat ook opvalt is dat de overgrote meerderheid van de respondenten aangeeft niet te weten wat een landschapspark is (49,1%).

Als het gaat om nationale parken is die onwetendheid beperkter: minder dan één op vijf zegt niet te weten wat een nationaal park is (18,2%). Voor de rest komt op vlak van associaties de top drie terug van de landschapsparken, in dezelfde volgorde: ‘een gebied met hoge biodiversiteit en wilde natuur’ (47,7%), ‘hoge landschapskwaliteit’ (34,3%). Op de derde plaats komt ‘mogelijkheden tot allerhande buitenrecreatie en natuurbeleving’ (26,3%).

Draagvlak voor parken

Gepolst naar de mate waarin men akkoord is dat Vlaanderen inzet op de ontwikkeling van landschapsparken, geeft 74,1 procent aan dat men dat goed vindt. Een kleine minderheid (5,3%) vindt dit niet goed. Eén op vijf (20,6%) heeft er geen mening over. Zeven op tien respondenten zegt het fijn te vinden om een landschapspark in de omgeving te hebben. Zowat 23 procent heeft daar geen mening over.

Als het gaat over nationale parken, dan vindt 78,8 procent van de ondervraagden het goed dat Vlaanderen daarop inzet. Vijf procent onder hen is daar niet mee akkoord en 16 procent zegt geen mening te hebben. Net geen 71 procent zou het fijn vinden om in de omgeving van een nationaal park te wonen. 7,5 procent wil dat liever niet en 21,6 procent heeft er geen mening over.

Demir: "Ontzettend tevreden met steun van Vlaming"

“Ik ben ontzettend tevreden dat de Vlaming de Vlaamse parken steunt, ondanks de negativiteit die door sommigen aan de landschaps- en nationale parken wordt gekoppeld”, stelt minister Demir. “De Vlaamse regering wil, samen met de lokale gebiedscoalities, een positief verhaal brengen rond landschap, natuur en toerisme. Inclusief de nodige aandacht voor streekproducten en korteketenboeren.” Volgens haar ziet de Vlaming in dat de ontwikkeling van parken zorgt voor een hogere woonkwaliteit, economische voordelen, investeringen in investeringen en bovenlokale investeringen.

In een interview op Radio 1 sprak de minister met klem tegen dat de komst van een park juridische impact zal hebben voor landbouwers en ondernemingen. “Dat hebben we vastgelegd in artikel 8 van het decreet”, benadrukte ze. De koppeling van het parkendecreet met de verlenging van de vergunningen van landbouwbedrijven in het kader van het stikstofakkoord, waarover Het Belang van Limburg afgelopen weekend berichtte, sprak Demir met klem tegen. “Daar is niets van aan. Die afspraak rond de verlenging van de vergunningen is een afspraak die is gemaakt binnen het stikstofakkoord. Een woord is een woord voor mij”, klonk het resoluut.

Vragen over timing en relevantie

Op Twitter komt er heel wat commentaar op het moment waarop Demir met de resultaten naar buiten komt. Ook bij de relevantie en de vraagstelling worden de nodige vraagtekens geplaatst. “Iedereen is voor natuur, iedereen is voor landbouw. Niemand is tegen parken”, zegt Bram Van Hecke, voorzitter van Groene Kring. “Het is hoe je die combineert en probeert samen te brengen die moeilijkheden opwerpt. Daar knelt vandaag ook het schoentje. We spelen ze vandaag tegen elkaar uit.”

Mark Wulfrancke, beleidsmedewerker van ABS, stelt dan weer dat een enquête in opdracht van toerisme Schelde-Durme wordt misbruikt als propaganda. “Het ontwerpdecreet is juridisch drijfzand. De ene na de andere gemeente haakt af omwille van de mogelijke (financiële) consequenties. Stop deze spielerei”, stelt hij op zijn beurt.

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Provincie Vlaams-Brabant

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek