header.home link

Na stikstof en GLB, nu ook parkendecreet en verlenging van vergunningen aan elkaar gekoppeld

Volgens het Belang van Limburg heeft Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) het parkendecreet gekoppeld aan de verlenging van de vergunningen voor boeren. Daarmee wil ze volgens de krant verhinderen dat cd&v te hard wil sleutelen aan het parkendecreet dat dinsdag wordt besproken in het Vlaams parlement. De verlenging van de vergunningen zou woensdag op de agenda moeten staan. Eerder koppelde de regering al de goedkeuring van het Vlaamse GLB-plan aan een akkoord over stikstof om zo politieke druk uit te oefenen.

29 mei 2023  – Laatste update 29 mei 2023 12:54
Lees meer over:

Veel vraagtekens bij parkendecreet

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement wordt dinsdagnamiddag het parkendecreet besproken. Dat decreet moet het wettelijk kader vormen voor de erkenning van de toekomstige nationale parken en landschapsparken. Ondanks het ontbreken van een wettelijk kader moeten de kandidaat-parken hun masterplannen uiterlijk op 31 mei indienen. Ondanks de oproep tot uitstel van de landbouworganisaties maar ook uit de hoek van een aantal gebiedscoalities, blijft de minister vasthouden aan die datum.

Uit een hoorzitting in de commissie Leefmilieu blijkt nochtans dat er uit diverse hoeken nog bezwaren zijn bij de ontwerptekst van het decreet. Zowel Boerenbond, ABS als VOKA hadden toen grote vragen over de gevolgen die het decreet kan hebben op vergunningen. In een persbericht liet ABS recent nog weten dat er zonder parkendecreet geen rechtsgrond is voor de kandidaatstelling van de parken. En ook vanuit juridische hoek kwamen er tijdens de hoorzitting verschillende opmerkingen over het decreet.

(Lees verder onder de video)

Om aan de bezorgdheden tegemoet te komen heeft minister Demir al expliciet in de ontwerptekst laten opnemen dat de erkenning als Vlaams park geen verplichtingen of geen beperkende maatregelen oplegt bovenop de vigerende regelgeving. Dat staat in het intussen veelbesproken artikel 8 van het parkendecreet. De vraag is welke waarde deze bepaling in de praktijk zal hebben, zeker nu de discussie nog loopt over de Europese natuurherstelwet. Als die er komt, dan hebben de bepalingen in die wet altijd voorrang op die in het decreet, want een Vlaams decreet is altijd ondergeschikt aan Europese verordeningen. In landbouwmiddens gaan er dan ook stemmen op om het parkendecreet te laten afhangen van de natuurherstelwet.

Koppeling met verlenging vergunningen

Uit verschillende bronnen blijkt nu dat het dossier van het parkendecreet wordt gekoppeld met de automatische verlenging van de vergunningen voor landbouwbedrijven wiens vergunning op korte termijn afloopt. Dit principe werd afgesproken als onderdeel van het stikstofakkoord dat in maart werd gesloten. Nadat de landbouwbedrijven wiens vergunning in 2021 of 2022 was afgelopen, eerder al een verlenging van hun vergunning voor één jaar kregen, zou er nu een automatische verlenging komen zolang het stikstofakkoord niet in wetgeving is omgezet.

Die decretale verlenging moet nog goedgekeurd worden in de plenaire zitting van het Vlaams parlement. Iets wat mogelijk woensdag al zou kunnen gebeuren. Maar als cd&v te hard wil prutsen aan het parkendecreet, dan zal de verlenging van de vergunningen niet op de agenda worden geplaatst. Iets wat ook door cd&v-parlementslid Tinne Rombouts wordt bevestigd.

Stikstof en GLB werden ook gekoppeld

Het is niet de eerste keer dat er in de Vlaamse regering dossiers aan elkaar worden gekoppeld die nauwelijks raakvlak hebben en dus als politiek drukkingsmiddel worden ingezet. Zo werden het stikstofakkoord en het Vlaamse GLB-plan recent nog met elkaar gekoppeld: pas wanneer er een stikstofakkoord kwam, zou er ook een goedkeuring komen voor het Vlaamse plan voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Dat was bijzonder opvallend, want Europa had al zijn fiat gegeven voor het plan en het was voorzien dat het plan op 1 januari 2023 in voege moest gaan.

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski stuurde zelfs een brief naar de Vlaamse minister van Landbouw om te waarschuwen voor de laattijdige omzetting van het GLB-plan in Vlaamse wetgeving. Vlaanderen dreigde 300 miljoen euro aan Europese middelen mis te lopen, kosten waarvoor de Vlaamse regering zou moeten opdraaien. Uiteindelijk stelden ook de landbouworganisaties de Vlaamse regering in gebreke en trokken ze naar de kortgedingrechter. Dat leidde tot heel wat kritische vragen in het Vlaams parlement en er werd de regering zelfs verweten “politieke spelletjes te spelen op de kap van de boeren”.

Door de koppeling van beide dossiers probeerde men cd&v tot inschikkelijkheid aan te manen in het stikstofdossier, want de partij had zich voordien sterk gemaakt dat het initiële akkoord, na het openbaar onderzoek met meer dan 20.000 bezwaarschriften, fors moest worden bijgestuurd. Maar daar wilde N-VA niets van weten. Uiteindelijk heeft Vlaams vice-minister-president Bart Somers (Open Vld), na de zoveelste misgelopen onderhandeling, opgeroepen om beide dossiers uit elkaar te trekken. Iets wat uiteindelijk toch gebeurde en het GLB bijna drie maanden nadat het in voege moest gaan, werd goedgekeurd.

Bron: Het Belang van Limburg / eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek