header.home link

Landbouwers werken samen aan het Pajotse landschap

11 juni 2021

Boeren doen meer dan voedsel produceren, ze kunnen ook mee instaan voor het agrarisch landschaps- en natuurbeheer. Maar het is voor gemeenten en andere lokale actoren die actief zijn in het landschap niet altijd gemakkelijk om met de juiste mensen in contact te komen. “Een agrobeheergroep (ABG) kan hier een structurele meerwaarde betekenen”, klinkt het bij landbouworganisatie Boerenbond. In het Pajottenland geven ze alvast het goede voorbeeld.

Lees meer over:
agrobeheergroep-pajottenland_Boerenbond

Voor gemeenten en andere lokale actoren actief in het landschap is een organisatie als ‘Boerennatuur Vlaanderen vzw’ of ‘Werkers in aanneming cvba’ met hoofdzetel in ‘Leuven’ soms nogal ‘ver’. Hierdoor blijft de mogelijkheid om lokale landbouwers in te zetten makkelijk liggen. “Zo hebben we gemerkt dat landbouwers soms wel aangesproken worden, maar zij hebben dan niet de juiste omkadering, staan er alleen voor - waardoor grotere werken sowieso uitgesloten zijn - en hebben vaak weinig ervaring met bestekken, administratie en financiële opvolging”, weet Joost-Pim Balis van Boerennatuur Vlaanderen.

Om aan die noden tegemoet te komen, kan een agrobeheergroep (ABG) een meerwaarde beteken. “Een agrobeheergroep is een samenwerkingsverband van lokale landbouwers rond relevante thema’s binnen landschapsbeheer, biodiversiteit, bodem, water en bij uitbreiding klimaat”, legt Balis uit. “Op 18 februari 2021 werd de agrobeheergroep Pajottenland opgericht. De groep heeft een dubbele werking in het ruime Pajottenland en een deel van de Zennevallei: landschapsbeheer en functionele bloemenranden.”

Betere samenwerking

In het Pajottenland worden sommige landbouwers vandaag de dag al eens ingeschakeld om een bepaald werk uit te voeren. De werken gebeuren steeds via ‘Werkers in aanneming‘: zij nemen de coördinatie en administratieve opvolging voor hun rekening.  Een aantal van deze werken komen voort uit het PDPO-omgevingskwaliteit-project ‘Loket Onderhoud Buitengebied in West-Brabant‘ (een samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Pro|Natura en Boerennatuur Vlaanderen dat liep van 2018 tot 2020). “De ABG kan dit landschapsbeheer naar een hoger niveau tillen door betere samenwerking, zowel intern tussen landbouwers als met externe partners”, zegt Balis.

Zowel gemeenten, hogere overheden, bedrijven, andere landbouwers alsook particulieren kunnen beroep doen op de ABG

Joost-Pim Balis - Boerennatuur Vlaanderen

De agrobeheergroep wil onder andere inzetten op houtkantenbeheer, scheren van hagen met de hagendorser, knotten van bomen, maaien met afvoer, maar ook bosbeheer en schapenbegrazing. “Zowel gemeenten, hogere overheden, bedrijven, andere landbouwers alsook particulieren kunnen beroep doen op de ABG”, klinkt het.

Functionele bloemenranden

Daarnaast groepeert de ABG Pajottenland ook landbouwers die bloemenranden ingezaaid hebben in kader van het Interreg-project ‘FABulous Farmers’. De bloemenmengsels werden specifiek gekozen om nuttige insecten zoals het lieveheersbeestje, de zweefvlieg en de sluipwesp aan te trekken. “Op deze manier kan dan een bespuiting uitgespaard worden”, legt Balis uit. “De ABG fungeert hier als platform om kennis op te doen, ervaringen te delen en deze veelbelovende techniek uit te rollen in een bredere landbouwbedrijfsvoering.”


Meer weten over FABulous Farmers? VILT TeeVee ging al eens langs, bekijk de reportage hieronder.

Uitgelicht
Functionele AgroBiodiversiteit is het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van bloemenranden. Ontdek er meer over...
2 januari 2020 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Boerenbond

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek