header.home link

EU-landbouwministers stellen zich vragen over haalbaarheid natuurherstelwet

22 november 2022

Tijdens de Europese landbouwraad hebben de landbouwministers van de lidstaten de nieuwe Europese natuurherstelwet besproken. Een aantal onder hen vrezen de impact van deze aangescherpte natuurdoelen op de voedselzekerheid. De Nederlandse landbouwminister Piet Adema had een duidelijke boodschap voor de Commissie: “Niet alles kan overal en tegelijkertijd.”

Lees meer over:
agrifish landbouwraad europa

Juiste balans tussen natuurbescherming en landbouwproductie

Tijdens de Europese landbouwraad, die doorging op 21 en 22 november, werd de impact van de natuurherstelwet op de landbouw besproken. Deze verordening met wettelijk bindende natuurdoelstellingen werd door de Commissie in juni van dit jaar op tafel gelegd. Daarin staat dat lidstaten tegen 2030 maatregelen voor natuurherstel moeten invoeren voor ten minste 20 procent van de land- en zeegebieden. Tegen 2050 moet dat geleidelijk uitgebreid worden tot alle ecosystemen die herstel behoeven.

Een aantal lidstaten hebben hun bezorgdheden geuit over het erg hoge niveau van ambitie van deze natuurherstelwet en de gevolgen ervan voor de voedselzekerheid. “Ze zien de doelstellingen moeilijk realiseerbaar in de tijdspanne die is voorgesteld”, aldus EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. “De meerderheid van de lidstaten heeft benadrukt dat er een juiste balans moet gevonden worden tussen natuurbescherming en het voortbestaan van de economische activiteiten in de landbouw- en visserijsector.”

Volgens Wojciechowski zullen de bezorgdheden over de korte tijdspanne, de stijgende administratieve lasten en de nood aan extra middelen meegenomen worden, net als de individuele situatie van elke lidstaat. “Er werd ook gewezen op de nood aan de juiste balans tussen het beschermen van de natuur en het behoud van de landbouwproductie.”

Nederlandse landbouwminister zet vraagtekens bij natuurherstelwet

Een opvallende stem in de landbouwraad was die van Piet Adema, die sinds begin oktober minister van Landbouw is geworden in Nederland. Hij had een duidelijke boodschap voor de Europese Commissie: “Niet alles kan overal en tegelijkertijd”. Volgens hem kan Nederland er nu geen aanvullende milieueisen bij hebben. “Het tempo waarmee de Commissie de aangescherpte natuurdoelen wil halen, is in de huidige Nederlandse situatie niet haalbaar en niet realistisch”, zo stelde hij.

Het tempo waarmee de Commissie de aangescherpte natuurdoelen wil halen, is in de huidige Nederlandse situatie niet haalbaar en niet realistisch

Piet Adema - Nederlands landbouwminister

Adema vroeg de Commissie om een apart overleg over de situatie in Nederland en de over de gevolgen van de nieuwe plannen, maar de Europese Commissaris voor Milieu Virginijus Sinkevicius, die aanwezig was op de EU-landbouwraad, ging daar niet op in. De Nederlandse landbouwminister zei na afloop dat hij in de wandelgangen wel uitgebreid met de milieucommissaris heeft kunnen spreken.

Daarbij heeft Adema duidelijk gemaakt dat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de Farm-to-Forkstrategie al tot veel nieuwe regelgeving leiden, maar dat ook plannen voor milieu, klimaat en energie samenkomen op het boerenerf en dat Nederland zelf ook nog een landbouwakkoord probeert op te stellen.

De Nederlandse landbouwminister stelde ook dat het land midden in een fundamentele transitie van het landelijk gebied. “Dat is een forse opgave die leidt tot grote maatschappelijke onrust, ondanks het feit dat er voldoende budget is om die transitie te ondersteunen. De in juni voorgestelde natuurhersteldoelen doen daar nog eens een forse schep bovenop”, aldus Adema. “Waar niet alleen ik, maar de voltallige Nederlandse regering zich zorgen over maakt, is de wijze waarop en de snelheid waarmee wordt voorgesteld om het natuurherstelplan in te voeren.”

Bron: Eigen berichtgeving / Nieuwe Oogst

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek