header.home link

Limburgse landbouwers zaaien meeste bloemenstroken

Via beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) hebben landbouwers in Vlaanderen dit jaar in totaal 493 hectare bloemen gezaaid. Limburg spant de kroon, met niet minder dan 190 hectare. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) aan minister van Natuur en Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA).

22 oktober 2020  – Laatste update 22 oktober 2020 15:23

Met de aanleg van een bloemenstrook langs een landbouwperceel verhoogt een landbouwer het voedselaanbod voor insecten zoals hommels, bijen en vlinders. Daardoor nemen hun overlevingskansen toe. Een win-win, want de landbouwers hebben deze insecten nodig voor de bestuiving van hun gewassen. Landbouwers die beslissen om in de buurt van bomenrijen of onverharde wegen een bloemenstrook aan te leggen, kunnen hier via een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een vergoeding voor krijgen.

In Vlaanderen steeg het aantal afgesloten beheerovereenkomsten de afgelopen vijf jaar van 27 beheerovereenkomsten en 5 hectare in 2015, tot maar liefst 1.617 overeenkomsten in 2020, goed voor 493 hectare gezaaide bloemen in Vlaanderen. De meeste bloemen werden ingezaaid in Limburg. Door middel van 514 beheersovereenkomsten klokten Limburgse landbouwers af op niet minder dan 190 hectare.

0

5 hectare in beheerovereenkomst in 2015

0

493 hectare in beheerovereenkomst in 2020

Steven Coenegrachts reageert verheugd: "Een groot deel van ons toeristisch fietsroutenetwerk loopt langs- en doorheen onze landbouwstreken. De aangelegde bloemenstroken geven het landschap een ander en kleurrijker beeld. Naast de voordelen voor de landbouwer en de insecten, hebben ook akkervogels zoals bijvoorbeeld de veldleeuwerik en de gele kwikstaart, alle baat bij de aanleg van meer bloemenstroken."

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek