header.home link
Dossier

Europese Unie

De EU speelt een grote rol voor de landbouw in Europa. Wist je dat het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) al van start ging in 1962? Met dat beleid wil de EU de landbouwers een redelijk inkomen geven en het platteland in stand houden. Daarnaast heeft de nieuwe Commissie, onder leiding van Ursula von der Leyen, een ambitieus plan uitgetekend in de vorm van de Green deal waar de biodiversiteits- en Farm-to-Forkstrategieën onder vallen.

Duik dieper

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek