header.home link

Europese gewasbeschermingssector engageert zich voor Green Deal

7 september 2020

Nu Europa resoluut kiest voor een duurzamere voedselproductie blijft de Europese industrie van gewasbeschermingsmiddelen niet bij de pakken zitten. De Europese sectorfederatie van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie ECPA heeft een reeks van ambitieuze engagementen aangenomen om die Green Deal te ondersteunen. Zo zal de sector onder meer 14 miljard euro investeren in nieuwe technologieën en meer duurzame producten tegen 2030. Ook de Belgische vereniging Phytofar heeft zich achter deze verbintenissen geschaard.

Lees meer over:

In het kader van de Green Deal, die van Europa tegen 2050 een klimaatneutraal continent moet maken, lanceerde de Europese Commissie op 20 mei haar biodiversiteitsstrategie en haar Farm-to-Fork-strategie. Deze moeten het verlies aan biodiversiteit tegenhouden en duurzame voeding op ons bord brengen. Om de ecologische voetafdruk van de voedselproductie te verminderen, stelt de Commissie in de Farm-to-Fork-strategie onder meer voor om het gebruik en de risico's van pesticiden tegen 2030 met 50 procent te verminderen, en het gebruik van kunstmest met 20 procent. Een kwart van de Europese landbouwgrond moet voor biologische landbouw worden voorbestemd. Nu is dat zo'n 8 procent.

Vrijwillige en meetbare doelen

“Met deze ambitieuze Green Deal heeft de Europese Commissie het startschot gegeven van de weg naar een duurzamere, klimaatneutrale toekomst. We zijn het allemaal eens over de richting van de reis, nu is het belangrijk om die bewuste stappen te maken om het einddoel te bereiken. Als sector willen wij onze verantwoordelijkheid opnemen en daarom hebben we een aantal vrijwillige en meetbare doelen naar voor geschoven”, legt Géraldine Kutas, directeur-generaal van de Europese vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, uit.

Deze engagementen vormen een serieuze uitdaging voor onze bedrijven, maar we zijn vastbesloten om te doen wat we hebben afgesproken.

Géraldine Kutas - Directeur-generaal ECPA

Zo wil de industrie van gewasbeschermingsmiddelen de ambitie van de Europese Commissie tot een digitaal en groen herstel bevorderen door in te zetten op innovatie op vlak digitale, precisie-instrumenten en door biologische middelen te ondersteunen. Concreet zal er 10 miljard euro geïnvesteerd worden in innovatie op het gebied van precisie- en digitale technologieën en 4 miljard euro in innovatie op het gebied van biologische middelen. “Alle investeringen die de industrie doet, zijn alleen nuttig als er een passend regelgevend kader is om hiermee de Europese landbouwers te bereiken”, zo waarschuwt de sectorfederatie wel.

Daarnaast willen de bedrijven in de gewasbeschermingsmiddelenindustrie ook verder inzetten op het inzamelen van lege plastic verpakkingen. “We willen het inzamelpercentage verhogen tot 75 procent en in de Europese lidstaten waar er nog geen inzamelsysteem is, willen we dat tegen 2025 op poten zetten. Op die manier draagt onze industrie bij tot de doelstelling om een circulaire economie te creëren, gericht op het minimaliseren van afval en de milieueffecten van plastic verpakkingen”, zo laat ECPA weten.

Als derde doelstelling willen de producenten van gewasbeschermingsmiddelen verder inzetten op de opleiding van landbouwers. Door hen te wijzen op het belang van geïntegreerde gewasbescherming, van waterbescherming en van persoonlijke beschermingsmiddelen, wil de sector ervoor zorgen dat de blootstelling aan en de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder geminimaliseerd wordt.

“Deze engagementen zullen de sector voor het komende decennium richting geven op gebied van innovatieve landbouwtechnologieën, circulaire economie en een betere bescherming van mens en milieu”, verklaart Kutas. “Ze vormen een serieuze uitdaging voor onze bedrijven, maar we zijn vastbesloten om te doen wat we hebben afgesproken en we roepen de Europese Commissie op om duurzame landbouw te ondersteunen met een passend regelgevend kader om alle landbouwers te bereiken. We zullen de vooruitgang van onze sector gedurende het komende decennium opvolgen en op transparante wijze meedelen”, klinkt het nog.

Vandaag wordt in België 90 procent van de lege plastic verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen opgehaald.

Peter Jaeken - secretaris-generaal Phytofar

België als koploper

Ook Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, zet haar schouders onder deze engagementen. “De verbintenissen die de industrie nu aangaat, zijn een uitdaging maar wij beginnen niet van nul. Op het vlak van circulaire economie is België koploper”, verduidelijkt Peter Jaeken, secretaris-generaal van Phytofar. Zo is het inzamelingspercentage van de lege plastic verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen die in België door AgriRecover worden opgehaald, al 90 procent. Dit systeem werd door Phytofar al opgestart in 1997. “We zijn blij te zien dat het zo goed loopt en dat vele Europese landen er een voorbeeld aan kunnen en zullen nemen. Ook op andere domeinen worden al inspanningen geleverd en met deze engagementen schakelen we een versnelling hoger”, besluit Jaeken.

Bron: eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek