header.home link

Boerenbond, ABS en BioForum stellen Vlaamse regering in gebreke over niet-uitvoering GLB

7 februari 2023

Boerenbond had er al mee gedreigd, maar nu gaat het effectief over tot een ingebrekestelling als gevolg van het uitblijven van de formele goedkeuring van het Vlaams strategisch GLB-plan door de Vlaamse regering. Het krijgt daarbij steun van ABS en BioForum. “Gelet op het komende teeltseizoen is de tijd op. Dit tast het concurrentievermogen van onze land- en tuinbouwers ernstig aan”, zeggen de organisaties in een gezamenlijk persbericht.

Lees meer over:
martelarenpleinbrusselvlaamseregering-copyrightVlaanderen

De Vlaamse regering heeft twee maanden nadat de Europese Commissie groen licht gaf voor het Vlaams GLB-plan nog steeds geen goedkeuring gegeven voor de implementatie van het plan. N-VA gebruikt een negatief advies van het Agentschap Natuur en Bos voor de passende beoordeling in het milieueffectenrapport over het plan om een akkoord over het stikstofdossier te koppelen met een akkoord over de GLB-steun. Op die manier wil de partij bij cd&v inschikkelijkheid afdwingen over het stikstofdossier.

Vorige week had Boerenbond al aangekondigd dat het stappen zou ondernemen als er niet snel groen licht kwam voor het GLB-plan. “Samen met ABS en BioForum zijn we nu tot actie overgegaan”, laat Boerenbond weten. “We hebben een ingebrekestelling gestuurd naar Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse regering. We vragen dat er uiterlijk op 10 februari uitvoering wordt gegeven aan het door Europa goedgekeurde strategisch plan, en dat door de goedkeuring te geven aan de uitvoeringsbesluiten. Gelet op het teeltseizoen dat eraan komt, is de tijd op.”

De niet-uitvoering van een Europese verplichting is volgens de drie landbouworganisaties een ongezien precedent. “De impact voor landbouwers is bijzonder negatief: het ondergraaft hun inspanningen om verder te verduurzamen én hun concurrentiepositie op de eengemaakte Europese markt. We maakten namens onze leden het grootste voorbehoud bij de schade die de landbouwsector in zijn geheel lijdt en nog zal lijden door het manifest onzorgvuldig en onwettig handelen van het Vlaamse gewest”, klinkt het.

Als er op 10 februari geen goedkeuring komt, dan zien Boerenbond, ABS en BioForum geen andere keuze dan de nodige gerechtelijke stappen te ondernemen om de Vlaamse regering tot de tenuitvoerlegging te dwingen. Daarbij zal ook een klacht ingediend worden bij de Europese Commissie. Die maande de Vlaamse regering voor het weekend nog aan om onmiddellijk over te gaan tot de uitvoering van het plan. Eurocommissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski schreef dat in een brief aan Vlaams landbouwminister Jo Brouns (cd&v).

Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) voelt zich niet aangesproken door de ingebrekestelling van de drie landbouworganisaties. "Voor elke landbouworganisatie die naar de rechtbank wil gaan, is er een milieuorganisatie die naar de rechtbank dreigt te gaan. Het beste antwoord daarop is snel landen in alle dossiers, met een goed akkoord", zo zegt woordvoerder Andy Pieters aan De Standaard.

Bron: Eigen berichtgeving / De Standaard

Beeld: Vlaanderen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek