header.home link

Brouns: "Vlaanderen moet niet aan goldplating doen"

“We moeten in Vlaanderen niet het haantje de voorste spelen en strenger willen zijn dan de rest van Europa”, was één van de boodschappen van Vlaams minister Jo Brouns (cd&v) tijdens de officiële opening van Agriflanders. Hij verwees daarmee naar de "uitdrukkelijke vraag van de burgemeester van Antwerpen” om dit op te nemen in het regeerakkoord. “Nu moeten we vaststellen dat ANB de passende beoordeling over het Vlaams GLB onvoldoende kwaliteitsvol vindt, terwijl we wel een akkoord hebben van Europa.”

13 januari 2023  – Laatste update 13 januari 2023 7:30
Lees meer over:
jo brouns Agriflanders

ANB wijzigt positief advies over GLB

Daarmee gaat Brouns verder op wat hij een dag eerder zei in de Commissie Landbouw na een parlementaire vraag van Mieke Schauvliege (Groen) over het ontbreken van een goedkeuring door de Vlaamse Regering van het Vlaams Strategisch Plan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De minister gaf aan dat het Vlaams Plan pas door de regering kan goedgekeurd worden als er een goedgekeurd MER is. “Die hebben wij tot op vandaag nog niet ontvangen omdat er nog vragen worden gesteld bij de kwaliteit van de passende beoordeling”, zo zei hij in de Commissie.

“Ik heb met verwondering moeten vaststellen dat er wel een positief advies was van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) op het ontwerp van plan-MER op 22 februari vorig jaar toen het eerste voorstel van het Vlaams GLB-plan klaar was. ANB heeft toen bevestigd dat het voorgenomen GLB op zich geen negatieve impact zal veroorzaken op de speciale beschermingszones en daarom werd het ontwerp van plan-MER gunstig geadviseerd door ANB”, aldus Brouns.

Tussen die datum en de dag waarop het Vlaams GLB-plan uiteindelijk groen licht kreeg van Europa werd volgens de minister de ambitie danig verhoogd, want onderhandelingen met de Europese Commissie hebben gezorgd voor een aanscherping op vlak van milieu-ambities. “Nu stelt ANB dus dat de kwaliteit van de passende beoordeling nog onvoldoende is. Het is toch wel vreemd dat die opmerking nu gemaakt wordt en dat we daarover in hun eerste advies niets konden lezen. Ik moet zeggen dat ik dat echt niet begrijp”, zo sprak hij nog tijdens de Commissie.

(Lees verder onder de video)

Tijdens zijn speech op Agriflanders kwam de minister daarop terug. “Vanmorgen hebben de mensen van het Departement Landbouw en Visserij hier heel gepassioneerd en deskundig een uitzetting gegeven over ons nieuw GLB. En helaas moeten zij opnieuw zeggen: het is onder voorbehoud. Alweer blijft de onzekerheid duren. Ik ga u mijn frustratie daarover niet verhullen”, zei Brouns. Hij herhaalt daarom dat in het regeerakkoord werd opgenomen dat Vlaanderen niet aan ‘gold plating’ gaat doen. “Als het goed is voor Europa, dan is het goed voor Vlaanderen. Wel, ons GLB is goed voor Europa en dus ook goed voor Vlaanderen.”

Politieke discussies over stikstof net opgestart

De minister had het ook over stikstof. “Ik geloof nogal sterk in het motto van Gaston Geens (voormalig CVP-politicus, red.), maar dan wel het volledige motto: ‘We zullen moeten bewijzen dat wat we zelf doen, we ook beter doen.’ We zullen moeten bewijzen is wat mij betreft het cruciale deel. Als een keizer-koster regels uitstorten over een sector zonder inspraak, hoort daar niet bij. Die 20.000 bezwaren moeten we dus ernstig nemen.”

Brouns liet ook weten dat de politieke discussies over de bezwaren in de schoot van de Vlaamse regering net zijn opgestart. “De komende weken zullen we hierover het gesprek aangaan. Dat openbaar onderzoek, de rechtszekerheid van een definitief kader en de gelijke behandeling van eenieder, zullen daarbij geen loze begrippen zijn. Dat zal de toetssteen zijn op welke basis ik het gesprek zal aangaan de komende weken om tot een definitieve PAS te komen. Er is nog veel werk, laat dat duidelijk zijn”, klonk het nog.

Schip van Theseus

De minister vergeleek de landbouw ook met het schip van Teseus: “Iedere plank, ieder zeil, iedere mast wordt vervangen, maar het schip blijft altijd hetzelfde. En juist doordat in elke haven bijgetimmerd wordt, zal het schip blijven varen.” Hij wees erop dat de landbouw altijd in verandering is geweest. “Denk één of twee generaties terug over hoe de landbouw er toen uitzag in Vlaanderen en kijk waar we nu staan.” Hij verwees ook naar de brede agrovoedingsketen, waarvan velen in die keten een stand hebben op Agriflanders. “Ook jullie verwachten een politiek kader dat jullie de mogelijkheid geeft te blijven werken aan een sterke landbouw, om de renovaties aan het schip van Theseus uit te voeren.”

Beursvoorzitter Georges Van Keerberghen geeft fakkel door aan Joris Van Olmen

Tijdens de officiële opening van Agriflanders werd Georges Van Keerberghen nog in de bloemetjes gezet. Nadat hij eerder al de Werktuigendagen en de Agridagen uitwuifde, was het nu tijd om een derde en laatste keer afscheid te nemen als beursvoorzitter. “Het is met veel voldoening en enige fierheid dat ik de fakkel doorgeef. Ik denk dat we inderdaad fier mogen zijn dat Agriflanders er meer dan ooit staat én een prominente plaats bekleedt in het agrarisch beurslandschap”, zo sprak hij.

Van Keerberghen zette ook nog het organisatieteam waarmee hij jarenlang samenwerkte in de bloemetjes. “Jullie zijn een echt en hecht team. Jullie gedrevenheid en enthousiasme is aanstekelijk. Jullie klantvriendelijkheid en jullie oplossingsgericht professionalisme zijn jullie handelsmerk”, klonk het.

Als voorzitter wordt hij opgevolgd door Joris Van Olmen die met zeer lovende woorden over zijn voorganger sprak. “Zeven edities lang heeft Georges de beurs naar een hoger niveau getild. Hij keek daarbij steeds vooruit en hamerde sterk op innovatie. Terwijl de ene editie nog doorging, was zijn blik al gericht op de volgende editie en die erna.”

afscheid Georges Van Keerberghen

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek