header.home link

Vlaamse regering wil vrijdag akkoord over Vlaams GLB-plan

28 januari 2023

De Vlaamse regering wil komende vrijdag landen met het Vlaams plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v). Het is het Agentschap voor Natuur en Bos dat momenteel een goedkeuring van het plan in de schoot van de Vlaamse regering tegenhoudt omdat het oordeelt dat de passende beoordeling van het Vlaams strategisch plan onvoldoende kwaliteitsvol is.

Lees meer over:
Brouns1

Terwijl de Europese Commissie op 5 december 2022 het Vlaams plan goedkeurde, kan dit nog steeds niet in uitvoering gaan omdat ANB geen gunstig advies heeft gegeven over de passende beoordeling van het GLB. In de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement maakte minister Brouns zich daar eerder al heel kwaad over. Tijdens Agriflanders verwees hij ook al naar de passage die N-VA in het regeerakkoord liet opnemen om niet aan ‘goldplating’ te doen. “Als het goed is voor Europa, moet het ook goed zijn voor Vlaanderen”, zo stelde hij.

Hij moet evenwel vaststellen dat ANB het voorlopig plan voor het Vlaamse GLB nog goedkeurde in februari vorig jaar, maar dat dit nu plots niet meer het geval is terwijl het plan onder impuls van Europa nog fors werd aangescherpt op vlak van milieuparameters. “Het is nochtans het meest groene GLB ooit”, zo benadrukte Brouns.

Uitgelicht

Brouns: "Vlaanderen moet niet aan goldplating doen"

nieuws
13 januari 2023 Lees meer

De repercussies van die beslissing van ANB zijn groot: een eerste schijf van 300 miljoen euro die land- en tuinbouwers moet helpen om hun productie duurzamer te maken, kan niet aangevraagd worden. “Nog maar eens worden onze landbouwers in de onzekerheid gestort”, stelde de minister.

Afgelopen vrijdag kwam de goedkeuring van het GLB-plan opnieuw op de regeringstafel. Na afloop verklaarde Brouns dat zijn focus prioritair ligt op het akkoord hierover. “Dat is klaar om te beslissen want goedgekeurd door Europa. Eerst moeten we daar rechtszekerheid voor onze boeren zorgen en ook het kader creëren voor de verdere verduurzaming van de landbouw.” Daarmee wijst hij een mogelijke koppeling met het stikstofdossier resoluut af.

Komende week vindt er nog overleg plaats tussen ANB en het Departement Landbouw en Visserij en dit zou er volgens hem voor moeten zorgen dat de bezorgdheden van ANB over de passende beoordeling van het GLB uit de weg geruimd worden. Als dat gebeurt, dan kan het Vlaams plan komende vrijdag goedgekeurd worden wanneer de Vlaamse regering opnieuw samenkomt. In Terzake herhaalde de minister dit voornemen.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek