header.home link

Commissie heeft eerste zeven nationale GLB-plannen goedgekeurd

4 september 2022

De Europese Commissie heeft de eerste nationale plannen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) goedgekeurd. Zeven landen kunnen nu van start gaan met het omzetten van de plannen naar wetgeving. Het gaat om Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Polen, Portugal en Spanje. In Vlaanderen zijn de onderhandelingen met de Commissie nog aan de gang.

Lees meer over:

Voor het nieuwe GLB, dat moet ingaan op 1 januari 2023 en eindigt in 2027, hebben de lidstaten de opdracht gekregen om nationale strategische plannen op te maken. Om efficiënter en doeltreffender te werk te gaan, kunnen lidstaten zelf kiezen uit een breed scala aan EU-interventies om zo beter te kunnen inspelen op specifieke behoeften en lokale omstandigheden. Ons land mag door de eigenheid van de landbouw in de regio’s, twee verschillende nationale plannen indienen: eentje voor Vlaanderen en eentje voor Wallonië.

Die nationale strategische GLB-plannen worden door de Europese Commissie beoordeeld. Er wordt nagegaan of in elk plan voldoende wordt toegewerkt naar de tien belangrijkste GLB-doelstellingen. Ze moeten met andere woorden inspelen op gedeelde ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen. Daarnaast moeten ze ook in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving en bijdragen aan de klimaat- en milieudoelstellingen zoals is vooropgesteld in de Farm to Fork-strategie en de Europese biodiversiteitsstrategie.

Zeven lidstaten hebben vorige week het fiat gekregen van de Europese Commissie voor hun strategische plannen. Het gaat om Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Polen, Portugal en Spanje. “Ik wil deze lidstaten feliciteren. Ze hebben hard gewerkt om hun plan klaar te krijgen en te zorgen voor de nodige ondersteuning van hun landbouwsector”, aldus Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski.

Vlaanderen is intussen hard aan het werk om het eigen nationaal plan goedgekeurd te krijgen. “De onderhandelingen met de Europese Commissie zijn volop aan de gang en verlopen constructief”, zegt Patricia De Clercq, secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij. “We hebben er dan ook vertrouwen in dat het Vlaams Strategisch GLB-Plan tijdig goedgekeurd wordt.” Tijdig betekent voor het einde van het jaar, want vanaf 1 januari 2023 moet het in voege gaan.

In juni berichtte De Standaard nog dat Vlaanderen door de Commissie op de vingers getikt was voor zijn strategisch plan. Volgens de krant oordeelde de Commissie dat de uitstoot van de veestapel onvoldoende werd aangepakt, er te weinig ambitie was op het vlak van lucht- en waterkwaliteit en er te veel voedingsstoffen verloren gaan. De Clercq wees er toen op dat Vlaanderen geen uitzondering vormde en dat bijna alle lidstaten een waslijst aan opmerkingen kregen over hun nationaal plan.

Uitgelicht
De uitstoot van de veestapel wordt onvoldoende aangepakt, er is te weinig ambitie op het vlak van lucht- en waterkwaliteit, en te veel voedingsstoffen gaan verloren: de Europe...
10 juni 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek