header.home link

Zwijgt Timmermans negatieve impact van Farm-to-Fork stil?

De Europese Commissie zou al zes maanden een studie achterhouden over de gevolgen van de Farm-to-Forkstrategie. “Als dat waar is, wordt de Europese burger voorgelogen door Eurocommissaris Frans Timmermans”, reageert Mark Wulfrancke van ABS.

31 mei 2021  – Laatste update 1 juni 2021 11:35
Lees meer over:
franstimmermans-2-1250

Volgens de nieuwsbrief van de denktank Farm Europe is de Europese Commissie niet van plan om de studie openbaar te maken zolang de onderhandelingen over het nieuwe GLB niet afgerond zijn. Dat meldt de Nederlandse landbouwnieuwssite Food & Agribusiness. De onderhandelingen zijn vorige week vrijdag afgesprongen en zullen in de loop van juni hervat worden.

Studie toont negatieve gevolgen aan

De resultaten van het onderzoek naar de impact van de Farm-to-Forkstrategie, die vorig jaar deze tijd voorgesteld werd, zijn nochtans niet min. Zo zouden de landbouwinkomens met (minstens) 8 procent dalen. Daarnaast krijgt de landbouw een massieve herstructurering voorgeschoteld, waarbij de minst productieve landbouwgrond zal verdwijnen en het aantal landbouwbedrijven fors zal dalen. De Europese export van granen, suiker en wijnen zou met 10 tot 20 procent afnemen, terwijl de import van plantaardige eiwitten (soja) net zou toenemen. Onrechtstreeks zullen de werknemers in de Europese voedingsindustrie hier ook onder lijden.

De Farm-to-Fork- en de Biodiversiteitsstrategie, beide onderdeel van de Green Deal, mikken op minder kunstmest- en antibioticagebruik, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer ecologische elementen, de uitbreiding van het areaal biologische landbouw en meer bosaanleg. Farm Europe beschikt over informatie waaruit blijkt dat die plannen tot 10 procent minder landbouwproductie zouden leiden. Ook de consument zal de gevolgen voelen door een prijsstijging van 10 procent.

De Europese Commissie erkent dat er een studie bestaat waarin de gevolgen van de Farm-to-Forkstrategie zijn doorgerekend en stelt dat deze studie later dit jaar gepubliceerd zal worden. "De studie is evenwel geen impact-assessment omdat de reikwijdte ervan beperkt is", heeft de woordvoerder van Timmermans gezegd aan Food & Agribusiness.

De onderbouwing zou er pas komen bij de voorstelling van concrete wetsvoorstellen. Dan is het kalf verdronken en kan men enkel de put nog dempen

Mark Wulfrancke - ABS

“Europese burger verdient beter”

“Van begin af aan werden er vragen gesteld bij de doelstellingen van de strategie, die eerder ideologisch bepaald lijken, dan op basis van kennis en wenselijkheid”, stelt Mark Wulfrancke, beleidsmedewerker van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

Hij wijst erop dat er normaalgezien diepgaand studiewerk wordt verricht voordat dergelijke verregaande beslissingen bekendgemaakt worden. “De Europese Commissie stelt dat ze niet verplicht is om een effectstudie te maken van dergelijke beleidsstukken. Nu zou de onderbouwing er dus pas komen bij de voorstelling van de concrete wetsvoorstellen. Met andere woorden als het kalf verdronken is en men enkel de put nog kan dempen”, hekelt hij.

Bovendien zou de Commissie er de voorkeur aan geven om niet de volledige Farm-to-Forkstrategie te beoordelen, maar slechts een effectenstudie te doen per afzonderlijk wetsvoorstel. “Kan het Europees Parlement en bij uitbreiding de Europese burger op die manier nog een behoorlijk oordeel vellen? Holt dit de democratische principes van Europa niet uit?”, vraagt de ABS-adviseur zich af.

“De Farm-to-Forkstrategie is een leuk verhaal dat er bij velen als zoete koek ingaat. Het kost Timmermans dan ook niet veel moeite om een dergelijk sympathiek verhaal verkocht te krijgen. De steun van een aantal organisaties heeft hij, eenvoudigweg omdat het in hun ideologisch discours past. Ik ben van mening dat de Europese burger beter verdient dan dit schouwspel. Het wantrouwen groeit zienderogen en het is nog maar een kwestie van tijd vooraleer de bubbel barst. Hopelijk barst die voordat de plannen uitgevoerd zijn, zodat de nodige bijsturingen kunnen gebeuren”, besluit Wulfrancke.

“GLB wordt compromis dat niet zal volstaan”

In een dubbelinterview, dat vorig weekend verscheen in De Standaard, met Europarlementsleden Sara Matthieu (Groen) en Tom Vandenkendelaere (CD&V) waren de meningen over de haarbaarheid en effectiviteit van de groene ambities sterk verdeeld. Dat het anders moet, is iedereen van overtuigd. Maar de manier waarop, dat is de grote vraag.

Voor Vandenkendealere is het van groot belang dat de landbouwer niet vergeten wordt in het Green Deal verhaal. “De weg naar verduurzaming is definitief ingeslagen (…) en dit landbouwbeleid gaat  heel veel ver voor boeren.” Daarmee verwijst hij naar de subsidies op basis van het aantal hectare grond, die ze pas krijgen als ze voldoen aan groene maatregelen. “Tot nu toe gold dit voor 30 procent van de subsidies, nu voor 100 procent.”

Toch ziet Matthieu niet in hoe we de klimaatdoelstellingen zullen halen zolang de groene ambities uit de Green Deal niet wettelijk verankerd zijn. Ze haalt een studie aan van de commissie Landbouw in het Europarlement waaruit blijkt dat er zoveel achterpoortjes en manoeuvreerruimte in de vergroeningsmaatregelen zitten dat deze het verschil niet zullen maken. “En lidstaten mogen zelf bepalen wat precies onder de ecoregelingen valt, er zijn geen afdwingbare doelstellingen of indicatoren. Dit is eigenlijk business as usual. Het Europees Parlement had de doelstelling voor die ecoregelingen op 30 procent gelegd, terwijl het volgens ons 40 procent zou moeten zijn. De lidstaten wilden niet verder gaan dan 20 procent. Het wordt weer een compromis dat niet zal volstaan.”

Lees het volledige dubbelinterview op de website van De Standaard.

Bron: Food & Agribusiness / Eigen verslaggeving / De Standaard

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek