header.home link

België krijgt Europese subsidies niet op

26 oktober 2021

België krijgt zijn Europese subsidies niet op. 1,3 miljard aan Europese steun bleef eind 2020 ongebruikt, schrijft De Tijd. Het gaat niet om de middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, maar om andere projectgebonden subsidies, verduidelijkt het Departement Landbouw en Visserij.

Lees meer over:
Europa vlaggen_NB

Concreet gaat het over de budgetten in de vijf Europese Structuur- en Investeringsfondsen die niet ten volle benut worden. Zo zijn er Europese fondsen voor plattelandsontwikkeling en voor duurzame visserij, maar het gaat ook over het Europees Sociaal Fonds en het Fonds voor regionale ontwikkeling. België heeft slechts 51 procent van de middelen opgenomen die onder de verdeelsleutels van die fondsen waren toegewezen. Dat schrijft De Tijd op basis van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer. 1,37 miljard euro Europese steun blijft daarmee op de plank liggen.

Geld dat toegewezen is in EU-steunprogramma’s kan nog drie jaar worden opgenomen. In het vorige meerjarenbudget wist ons land tot 69 procent van de EU-middelen aan te wenden. Annemie Turtelboom, Belgisch lid van de Europese Rekenkamer, wees er in De Tijd op dat ons land in de nieuwe budgetperiode tot 2027 recht heeft op 3,34 miljard euro subsidies voor boeren, vissers, sociale en regionale hulp. Bij het Departement Landbouw en Visserij verduidelijken ze dat het niet over de landbouwsubsidies van het GLB gaat, maar over projectgebonden subsidies.

De foutenmarge bij de besteding van EU-middelen blijft met 2,7 procent voor alle delen van de Europese begroting hoog. Voor cohesiesteun bedraagt die 3,5 procent en voor programma’s als Copernicus en Galileo 3,9 procent. De Europese auditeurs vonden dat jaar wel geen becijferde fouten in zeven onderzochte cohesieprojecten in België. De Europese Rekenkamer legde zes mogelijke fraudegevallen met Europees geld voor aan de Europese fraudejagers van Olaf.

Bron: De Tijd / eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek