header.home link

Bijna 13.000 ondertekenaars petitie Natuurpunt voor natuurinclusieve landbouw

14 januari 2022

Zo’n 12.750 mensen hebben de petitie ‘Red de boerennatuur’ ondertekend van Natuurpunt waarin de organisatie oproept tot een natuurinclusief landbouwbeleid. "Het huidige landbouwbeleid resulteert in een achteruitgang van de biodiversiteit", zo redeneert de organisatie. De bekendmaking van de resultaten van de petitie komt juist op het moment dat de Vlaamse regering een openbaar onderzoek voorbereidt naar de invulling van het nieuwe GLB.

Lees meer over:
Natuurpunt_LevendLand

Van 14 januari tot 14 maart 2022 voert de Vlaamse overheid een onderzoek uit naar de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De strategische plannen die hieruit voortvloeien, moeten daarna goedkeuring van de Europese Commissie krijgen alvorens er op 1 januari 2023 gestart kan worden met het nieuwe GLB.

Als het aan Natuurpunt ligt krijgt de Vlaamse invulling van het GLB een groene, duurzame kleur. Dat is momenteel namelijk niet het geval volgens de organisatie. “Ons huidig landbouwbeleid dwingt landbouwers haast om elke vierkante meter grond te bewerken. Zo verdwijnt de boerennatuur uit ons landschap en boert de biodiversiteit ferm achteruit.” Volgens Natuurpunt is het aantal insecten, vogels en akkerflora de laatste 50 jaar pijlsnel achteruitgegaan.

In de huidige teksten van de Vlaamse landbouwadministratie is er volgens Natuurpunt weinig ambitie te bespeuren om de landbouw grondig te verduurzamen. “Het is een koud voorstel waarbij wie groot is, nog meer lekkers krijgt, en wie wil verduurzamen in de kou blijft staan. Dat zal vooral leiden tot meer milieubelastende agro-industrie, en een verdere uitkleding van ons ooit natuurrijke landschap.”

Uitgelicht
In aanloop naar de stemming over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) door het Europees Parlement, hebben een reeks ngo’s en andere organisaties een pr...
19 november 2021 Lees meer

Subsidies inzetten om biodiversiteit te vergroten

Het kan volgens Natuurpunt anders: “De Vlaamse Regering kan dit biodiversiteitverlies stoppen door de landbouwsubsidies juist in te zetten en natuurinclusieve landbouw rendabel te maken. Vlaanderen heeft dankzij de Europese middelen een historische kans én de verantwoordelijkheid om onze landbouw en de daar aanwezige natuur te redden.”

Met een petitie die vorig jaar gelanceerd werd en die door 12.750 mensen ondertekend werd, vraagt Natuurpunt de Vlaamse regering om de directe inkomenssteun die landbouwers krijgen in ruil voor duurzame landbouwpraktijken te koppelen aan controleerbare randvoorwaarden voor milieu en natuur. De organisatie verlangt van de overheid maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan het behoud van duurzaam blijvend grasland en kleine landschapselementen hetgeen het klimaat en de biodiversiteit ten goede komt.

Door een kwart van de landbouwsubsidies aan te wenden voor ecoregelingen die natuurinclusieve landbouwpraktijken stimuleren, kan de natuur volgens Natuurpunt "terugkeren in Vlaanderen". Daarbij denkt men aan 4.000 kilometer extra hagen en houtkanten vol boerenlandvogels, 20.000 kilometer kruidenrijke akkerranden en bufferstroken langs waterlopen en 5.000 hectare bloemrijke boerenweides in onze beekdalen en riviervalleien.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek