header.home link

Birdlife en EEB: "Nieuw GLB bedreigt natuur en voedselzekerheid"

27 april 2022

Het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB), dat in januari 2023 eindelijk van start zou moeten gaan, is een cruciaal instrument naar meer biodiversiteit en duurzaamheid, maar dreigt zijn doel te missen. Dat zeggen BirdLife en het Europees Milieubureau (EEB) in twee rapporten.

Lees meer over:
water-beek-veld-nattenatuur-1280

De natuurorganisaties bestudeerden de nationale plannen van de lidstaten, waarin die laatste aan Europa uiteenzetten hoe ze elk precies de subsidies, die gepaard gaan met het nieuwe GLB, willen gebruiken om de natuur in het landbouwgebied te beschermen en te herstellen. Essentieel, want veel van de huidige landbouwsubsidies zijn er mee de oorzaak van dat landbouw één van de belangrijkste oorzaken van de biodiversiteitscrisis is, is te horen bij de organisaties. 

In de aanloop naar het nieuwe GLB werd afgesproken dat de lidstaten het geld dat ze van Europa in dit kader ontvangen, zouden gebruiken om hun landbouwers te ondersteunen bij de overgang naar duurzamere en milieuvriendelijkere landbouwpraktijken, maar volgens de analyses van Birdlife en EEB zal er precies het tegenovergestelde gebeuren. Ze hekelen "een achterhaalde visie op productivisme, die de prioriteit geeft aan opbrengstmaximalisatie en kortetermijnwinst boven milieuoverwegingen".

Nood aan natte natuur

Er is in de plannen onder meer te weinig aandacht voor het integreren van zogenaamde kleine landschapselementen (KLE's) - cruciaal voor bestuiving, plaagbestrijding en bodembehoud - in het landbouwareaal. Zonder die KLE's worden boeren echter steeds afhankelijker van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, drainage, irrigatie en zware machines. Ook ontbreekt het aan krachtige maatregelen voor het behoud en het herstel van wetlands en veen, die dienst doen als natuurlijke CO2-opslagsystemen. Nochtans zou de landbouwemissie van broeikasgassen met 25 procent kunnen worden verminderd door slechts 3 procent van de landbouwgronden in de EU opnieuw te vernatten.

Uitgelicht

Wordt het debat over voedselzekerheid gekaapt?

nieuws
8 maart 2022 Lees meer

Uit één van de twee rapporten blijkt bijvoorbeeld dat alleen al in Vlaanderen op 60 jaar ongeveer 200.000 hectare aan wetlands en veen verloren ging. "Driekwart daarvan zou nog hersteld kunnen worden. In het Vlaamse Strategisch Landbouwplan zijn echter geen duurzame middelen opgenomen om aan veenherstel of vernatting te doen en ook maatregelen voor behoud van wat er nog is zijn ondermaats. Enkel Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) voorziet via de Blue Deal middelen voor herstel van zo'n 1.400 hectare wetlands", luidt het.

De organisaties stellen tot slot dat de Russische oorlog tegen Oekraïne misbruikt wordt om het valse verhaal te verspreiden dat Europa's "voedselzekerheid" wordt bedreigd. "Honderden wetenschappers riepen op om deze desinformatie te ontkrachten, vast te houden aan de Green Deal en de 'van boer tot bord'-strategie. Helaas lijkt het erop dat de ministers van landbouw de wetenschappers negeren en liever luisteren naar de agro-industrie en de landbouwlobby", concluderen ze scherp.

Raadpleeg het rapport over de wetlands en het rapport over de biodiversiteitsdoelstelling.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek