header.home link

Meer biotechnologie in ruil voor de Green Deal?

23 december 2019
De Europese agrovoedingsindustrie en landbouwers vragen wetenschappelijk onderbouwde oplossingen om de doelstellingen te bereiken van de Green Deal. Ze pleiten voor een duidelijk wettelijk kader omtrent de ‘New Breeding Techniques’ (NBT) of plantenveredelingstechnieken en voor precisielandbouw.
De Europese agrovoedingsindustrie en landbouwers vragen wetenschappelijk onderbouwde oplossingen om de doelstellingen te bereiken van de Green Deal. Ze pleiten voor een duidelijk wettelijk kader omtrent de ‘New Breeding Techniques’ (NBT) of plantenveredelingstechnieken en voor precisielandbouw.
Met de ambitieuze Green Deal wil de EU, in combinatie met de ‘Farm to Fork’-strategie en een hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de Europese landbouwsector transformeren, de voedselzekerheid waarborgen en tegelijkertijd het milieu en de menselijke gezondheid beschermen.
 
Luc Triangle, algemeen secretaris van IndustriAll Europe, vertelde onlangs aan EURACTIV dat de overgang naar klimaatneutraliteit aanzienlijke mogelijkheden zal bieden, zoals het potentieel voor economische groei, nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe vormen van werken en technologische ontwikkeling en dat een geavanceerd onderzoeks-, innovatie- en ontwikkelingsbeleid een sleutelrol zal moeten spelen.
 
Volgens Joanna Dupont-Inglis, secretaris-generaal van de Europese Vereniging voor Bio-industrieën (EuropaBio), blijven de discussies over het GLB tot nu toe vaak beperkt tot het verlenen van financiële steun aan boeren.
 
Zij hoopt dat de besluitvormers veel meer aandacht zullen besteden aan de ontwikkeling van innovatiebeleidskaders die duurzaamheid in de landbouw kunnen stimuleren. Volgens haar kunnen moderne landbouwmethoden, zoals de toepassing van de biotechnologie in de landbouw, bijdragen om de nieuwe doelstellingen van de Green Deal te behalen. Ze pleit voor meer praktische en wetenschappelijk onderbouwde regels voor producten die afkomstig zijn van de biotechnologie in de landbouw. Ze benadrukt ook het belang van de afschaffing van de wetenschappelijk ongerechtvaardigde regelgevingsvereisten voor genetisch gemodificeerde gewassen (ggo’s).
 
Ook Pekka Pesonen, secretaris-generaal van de EU-landbouwvereniging Copa-Cogeca, verwacht dat de Commissie snel op de proppen komt met wetsvoorstellen rond het gebruik van pesticiden, meststoffen en antibiotica. Tot nu toe zijn er nog geen specifieke doelstellingen hieromtrent geformuleerd. Hij vraagt dat de EU ook snel een beslissing neemt over de ‘New Breeding Techniques’ (NBT) of plantenveredelingstechnieken.
 
In Europa woedt het debat hevig over de toekomst van NBT’s. De kwestie kwam in 2018 bovendrijven nadat het Europees Hof van Justitie (EHJ) had geoordeeld dat organismen die met NBT's zijn verkregen, in principe onder de ggo-richtlijn moeten vallen. Naar aanleiding van de controversiële uitspraak van het Hof hebben de EU-lidstaten gevraagd aan de Commissie om een studie uit te voeren om de situatie op te helderen.
 
De milieuactivisten zijn het echter sterk oneens met deze nieuwe technieken en omschrijven ze als "nieuwe ggo’s". Ze beschuldigen ook de agrovoedingsindustrie ervan dat ze proberen om die via de achterdeur naar Europa te halen.
 
Pesonen voegde eraan toe dat de Commissie alternatieven voor de boeren moet bieden, vooral als er een verbod op bepaalde technieken of werkzame stoffen bestaat. Maar het is de vraag hoe dit in de praktijk in het wetgevingsproces zal gebeuren.
 
Een ander onderwerp van vitaal belang voor de industrie en de landbouwers is de snelle invoering van precisielandbouwtechnologieën.
 
In tegenstelling tot de traditionele landbouw, waar bijvoorbeeld het spuiten van pesticiden op het hele veld werd toegepast, helpt precisielandbouw om de werkelijke behoeften van elk perceel in kaart te brengen en pesticiden enkel op plaatsen te spuiten waar het nodig is. Met behulp van sensoren en drones kan namelijk gefocust worden op het kleinste detail.
 
De verwachting is dat deze technologieën op lange termijn de opbrengst helpen te verhogen of de productiekosten te verlagen zodat boeren beter kunnen voldoen aan de nieuwe, strengere milieueisen.

Bron: EURACTIV

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek