header.home link

Wat kunnen compost, biochar of digestaat voor landbouw betekenen?

8 september 2020

De Europese commissie wil nutriëntenverliezen halveren en meststoffengebruik met 20 procent verminderen binnen 10 jaar. ILVO, Vlaco vzw en UGent tonen Vlaamse landbouwers hoe recuperatie van stikstof en fosfor uit mest en biomassa aan deze ambitieuze doelstelling kunnen bijdragen. Met een demonamiddag willen ze meer inzicht verschaffen in alternatieven zoals compost, digestaat, biochar, enz. Landbouwers krijgen de kans om het effect van 10 succesvolle nieuwe meststoffen en bodemverbeteraars zelf te beoordelen.

Lees meer over:

Tachtig procent van de fosfaat die ontgonnen wordt, komt uiteindelijk als kunstmest op het land terecht. Fosfor is een van de meest essentiële en onvervangbare nutriënten in de landbouw, maar de wereldwijde voorraad raakt op en het ontginningsproces is allesbehalve milieuvriendelijk. Stikstof, een tweede essentiële component van kunstmest, wordt dan weer op een energie-intensieve manier geproduceerd. Aan beide nutriënten hangt dus een hoog maatschappelijk kostenplaatje. En dat terwijl een groot deel verloren gaat in het milieu, waar het problemen met lucht-, bodem- en waterkwaliteit veroorzaakt.

Dat moet anders, vindt de Europese commissie. In zijn Farm to Fork-strategie binnen de Europese Green Deal ambieert de commissie om nutriëntenverliezen tegen 2030 minstens te halveren, en het gebruik van meststoffen minstens met 20 procent te verminderen.

Om de Vlaamse landbouwer optimaal voor te bereiden op deze ambitieuze doelstelling, organiseert ILVO in samenwerking met Vlaco vzw en UGent op 15 september een demonamiddag. Want er is wel wat mogelijk met compost, digestaat en biochar als alternatief voor kunstmest en technieken om fosfor en stikstof te recupereren uit mest. Binnen het Horizon 2020-project Nutriman beoordeelde een Europees ‘boerenadviesorgaan’ reeds meer dan 70 producten en technieken. De 10 meest succesvolle worden getoond en toegelicht, met advies op maat van een landbouwbedrijf.

Deelnemers kunnen het effect van de producten op een ILVO grasproef zelf beoordelen, en leren wat naast nutriëntenrecuperatie de voordelen zijn van gebruik van compost en digestaat. In ruil vragen de onderzoekers om hen inzicht te geven in de struikelblokken, belemmeringen en wensen op vlak van nutriënten(her)gebruik, compostering, kunstmestvervanging, enz. Op die manier willen ze garanderen dat de inspanningen in het project Nutriman effectief zinvol zijn voor de landbouwer als eindgebruiker.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek