header.home link

Uitbreiding mits mestverwerking geschorst tot eind dit jaar

22 oktober 2021

In afwachting van het definitieve PAS-kader en de hervorming van het systeem van nutriëntenemissierechten zullen landbouwbedrijven mits bewezen mestverwerking niet meer kunnen uitbreiden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA).

Lees meer over:

Elk landbouwbedrijf met vee heeft nutriëntenemissierechten toegekend gekregen. Dit zijn mestproductierechten die het maximaal aantal dieren aangeven dat op jaarbasis op een bedrijf mag gehouden worden. In de mestregelgeving is bepaald dat landbouwbedrijven hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen als ze meer dieren houden dan hun mestrechten toelaten, wanneer ze de extra mest laten verwerken. Dit is de zogenaamde nutriëntenemissierechten-mestverwerking.

Om de doelstellingen op vlak van waterkwaliteit, klimaat en luchtkwaliteit beter te kunnen behalen, voorziet het Vlaams regeerakkoord in een evaluatie en een hervorming van het systeem van nutriëntenemissierechten.

Maar de Vlaamse regering heeft nu beslist om sneller te schakelen. “De verontreiniging door enerzijds nitraten en fosfaten uit agrarische bronnen en anderzijds de luchtverontreiniging ten gevolge van de productie en het gebruik van meststoffen is nu zodanig dat het nodig is om snel in te grijpen, en de veestapel tijdelijk te plafonneren”, zo redeneert de Vlaamse regering.

Daarom wordt de uitbreidingsmogelijkheid voor landbouwbedrijven via bewezen mestverwerking tijdelijk geschorst tot 31 december 2021. “Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. Alleen de aanvragen die uiterlijk op 22 oktober bij de Mestbank zijn ingediend via een aangetekende zending worden nog behandeld”, laat de Vlaamse Landmaatschappij weten.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek