header.home link

Enkel Natuurpunt en BBL lovend over MAP7-voorstellen van Demir

Toen de plannen voor het nieuwe mestactieplan van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) uitlekten, klonken maar uit één hoek lovende woorden. Enkel Natuurpunt was blij. “Na 25 jaar aanmodderen eindelijk uitzicht op een MAP dat vertrekt van de fysieke en biologische uitgangspunten in plaats van de vraag hoe mest kwijt te raken”, zo schreef de organisatie op Twitter. Intussen sloot ook Bond Beter Leefmilieu zich aan bij de visie van Natuurpunt.

3 november 2022  – Laatste update 3 november 2022 18:03
Lees meer over:

In een opiniestuk in De Standaard noemen beide organisaties de plannen voor MAP7 “een breuklijn met de vorige mestactieplannen”. “Eindelijk lijkt de ernst van de waterproblematiek en de verpletterende verantwoordelijkheid van de landbouwindustrie door te dringen”, zo schrijven Jos Ramaekers, diensthoofd Beleid van Natuurpunt, en Heleen De Smet, beleidsmedewerker Landbouw & Voeding van Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Volgens hen wordt het mestbeleid in Vlaanderen al jaren gekenmerkt door de filosofie van “pappen en nathouden”: zo weinig mogelijk veranderen aan de huidige gang van zaken. “Met zulke beperkte bijsturingen vergroten we alleen de administratieve last voor de landbouwer, terwijl een fundamentele verbetering uitblijft. Die is nochtans cruciaal voor de bescherming van ons waterleven en de volksgezondheid”, klinkt het.

Op Radio 1 stelde Ramaeckers ook dat de waterkwaliteit niet meer verbetert doordat we vandaag nog steeds met een mestoverschot zitten in Vlaanderen. “Heel wat landbouwers bemesten niet in functie van het gewas, maar wel in functie van het maximum aan mest dat ze kunnen geven omdat ze hun mest kwijt moeten”, stelde het diensthoofd van Natuurpunt. Volgens hem hebben wetenschappers berekend dat op veel plaatsen de bemesting van maïs 40 procent lager kan met een verlies van maar drie procent opbrengst.

Dat het aardappelareaal met 80 procent zal dalen als de huidige plannen worden doorgevoerd, noemt Ramaeckers “een schot voor de boeg”. “Er worden niet alleen late aardappelen gekweekt, er worden ook middelmatige en vroegtijdige aardappelen (sic) gekweekt en die hebben geen last van de maatregel om voor 1 september te oogsten. De late aardappelen zijn bewaaraardappelen en in dat opzicht besef ik wel dat de sector daar een probleem mee heeft”, legde hij op de radio uit.

Volgens hem zit de oplossing in de goede zorg voor de bodem. “Als de landbouwers ervoor zorgen dat er een hoger organisch gehalte in de bodem zit, dan zal er ook minder stikstof uitspoelen naar het grondwater. Door zijn bodem in goede toestand te brengen, heeft de landbouwer het zelf in de hand om nog late aardappelen te kunnen telen”, aldus de Natuurpuntmedewerker. Hij verwijst ook naar innovatieve oplossingen waar onder meer ILVO aan werkt en “waar er kan gesleuteld worden aan andere rassen of andere bewerkingen, enz”.

Natuurpunt en BBL verwijzen daarbij naar het verleden. “Mestverwerkers, veevoederfabrikanten, grote aardappel- en groenteverwerkers en sommige van onze politici doen hun uiterste best om alles bij het oude te laten”, schrijven ze. “Maar we zien dat als de maatregelen worden geminimaliseerd, in de praktijk blijkt dat dit ontoereikend is en zo opnieuw voor onzekerheid zorgt bij de landbouwers”, antwoordde Ramaeckers op een vraag van Radio 1 over de veranderende beleidsvisies waarmee de landbouwers steeds geconfronteerd worden.

De presentatrice merkte vervolgens op dat veel landbouwers zeggen dat ze heel veel inspanningen leveren. “Ook in het stikstofdossier werd dat duidelijk. Die mensen investeren hun laatste cent om te kunnen voldoen aan de nieuwe normen om mee te kunnen voor de toekomst. Het gaat toch ook om een bedrijf dat overeind moet blijven?”, zo klonk de vraag. Dat beaamde Ramaeckers. “Maar er is ook een bedrijfssector en die zou de landbouwers moeten begeleiden naar een duurzame toekomst en daar ligt een grote uitdaging wat ons betreft.”

Natuurpunt heeft er niets op tegen dat landbouw ongeveer de helft van de Vlaamse oppervlakte beheert. “Maar het moet wel een landbouw zijn die ook een gezond leefmilieu respecteert, waar ook biodiversiteit op de akkers te vinden is en geen landbouw die puur in functie van de maximale opbrengst opereert, want dit brengt kosten met zich mee die u en ik vandaag betalen”, aldus nog Ramaeckers.

Hij hoopt dan ook dat de landbouw met een open vizier naar de onderhandelingstafel komt. “Alleen door constructief overleg kunnen we beleid ontwikkelen dat werkt voor landbouwer en natuur”, meent Natuurpunt. Ramaeckers wijst er op dat de gezamenlijke milieubeweging de Vlaamse regering begin september in gebreke heeft gesteld omwille van het niet behalen van de Nitraatrichtlijn.

“Het is ook de Europese Commissie ­duidelijk menens met het afdwingen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. De ­commissie ­stelde al eerder dat Vlaanderen één van de slechtste leerlingen van de klas is. Ook het stikstofarrest leert ons dat verder gaan op dit elan kan leiden tot een juridisch ­precedent met economische gevolgen. Zo’n ­scenario kan iedereen, ­zeker in de huidige crisis, missen als kiespijn”, zo sluiten BBL en Natuurpunt hun opiniestuk af.

Milieuorganisaties dagvaarden Vlaamse regering in "nitraatzaak"
Uitgelicht
Vijf milieuorganisaties, BBL, Dryade, Greenpeace, Natuurpunt en WWF slepen de Vlaamse regering voor de rechter over het "falend mestbeleid". De dagvaarding wordt donderdag ing...
8 september 2022 Lees meer

Bron: Radio 1 / De Standaard

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek