header.home link

Bioforum: “MAP7 wringt biolandbouw in Vlaanderen meedogenloos de nek om”

2 november 2022

Niet alleen de intensieve groententeelt en de aardappelindustrie in Vlaanderen zouden in moeilijkheden komen door het nieuwe mestactieplan. “Het voorstel in zijn huidige vorm betekent botweg de doodsteek voor de biologische landbouw”, zegt Bioforum.

Lees meer over:

Samen met de andere landbouworganisaties en natuurpartners werd Bioforum vorige week door het kabinet van omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitgenodigd voor een kort bilateraal overleg over het voorstel voor een nieuw MAP. Vandaag beperkt het mestdecreet de maximale bemesting met dierlijke mest tot 170 kg stikstof per hectare op bedrijfsniveau. Dat komt overeen met de mestproductie van twee koeien en dus met een grondgebonden landbouw. In het nieuwe voorstel van Demir zou de maximale bemesting voortaan op perceelsniveau gelden, ongeacht de teelt. “Biologische landbouwers zetten in op een slimme vruchtwisseling waarbij gewassen met een hoge en een lage stikstofbehoefte met elkaar worden afgewisseld. Gewassen met hoge stikstofbehoefte krijgen dan meer mest dan gewassen met een lage stikstofbehoefte. Het concrete gevolg van dit voorstel: een beredeneerd biologisch bemestingsplan dat zonder kunstmest een goede opbrengst verzekert, wordt onmogelijk. Exit biologische landbouw”, klinkt het bij Esmeralda Borgo van Bioforum.

De gebiedstypes 1, 2 en 3 zouden worden samengevoegd, in totaal gaat het om 75 procent van het Vlaamse landbouwareaal. En daar komen nog eens extra maatregelen. “Biologische groenten, aardappelen of maïs telen wordt zo in drie kwart van het Vlaamse landbouwgebied nagenoeg onmogelijk: gradueel wil men de norm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest verlagen tot 100 kilo per hectare. Dat is nog 14 ton stalmest per hectare of anderhalve kilo per vierkante meter. Ook biotelers zullen niet meer mogen oogsten na 1 september”, zegt Borgo.

Een beredeneerd biologisch bemestingsplan wordt onmogelijk. Exit biologische landbouw in Vlaanderen

Esmeralda Borgo - Bioforum

In principe is er een “vrijstelling” voorzien van deze gebiedsgerichte maatregelen op basis van een nitraatresidu-analyse, maar die is volgens Bioforum in de praktijk onhaalbaar. “De drempelwaardes voor nitraatresidu worden strenger en bij de bedrijfsevaluatie wordt eng gefocust op de ‘risicoteelten’, ongeacht het bredere teeltplan. R.I.P. biologische groenteteelt, welke schaal ook.”

“De Europese Unie, bij wie het kabinet-Demir het voorstel reeds een eerste keer heeft afgetoetst, stelt expliciet in vraag of dit voorstel meer duurzame landbouwpraktijken bewerkstelligt en bijdraagt aan de Europese doelstelling om tot 25 procent biologische landbouw te komen. BioForum werd, net zoals andere betrokken partijen, niet bevraagd bij het tot stand komen ervan en roept de beleidsmakers op om vanaf nu in nauw overleg met de biosector tot een beter MAP7 te komen. Wij blijven alvast bereid tot constructief overleg”, besluit Borgo.

Bron: Bioforum

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek