header.home link

Turnhoutse boeren in de clinch met Natuurpunt: “Organisatie overtreedt regels kunstmestopslag”

28 juli 2022

Een groep Kempense boeren is woensdagochtend met de politie en een deurwaarder naar een perceel van Natuurpunt getrokken in Turnhout. De natuurorganisatie zou volgens de landbouwers diverse overtredingen begaan door onder andere stikstof op te slaan op onverharde ondergrond. Toediening van stikstof stuit op onbegrip bij de boeren in het gebied waar volgens de huidige stikstofplannen nulbemesting zal gelden. Natuurpunt laat weten dat de bemesting bedoeld is voor het uitmijnen, voor het herstel van natuurgebied. Op de andere aantijgingen - namelijk de opslag van asbest - gaat de organisatie niet in. 

Lees meer over:
kunstmest Natuurpunt

Een groep van 50 boeren uit de Noorderkempen is woensdagochtend met een dertigtal tractoren samengekomen bij een perceel van Natuurpunt in Turnhout, in het Turnhouts Vennengebied. De landbouwers hadden de politie ingeschakeld en ook een gerechtsdeurwaarder meegenomen om ondeugdelijk kunstmestgebruik en -beheer aan de kaak te stellen. “Natuurpunt zet hier massaal stikstof in en houdt zich niet aan opslagregels”, vertelt Guido Willemse, melkveehouder en akkerbouwer uit Weelde, die bij de actie aanwezig was. 

Hij vervolgt: “Normaal moet stikstof opgeslagen worden op verharde ondergronden om zo puntvervuiling tegen te gaan. In dit geval stonden er 'big bags' met stikstof op het land en waren diverse zakken gescheurd. Als boeren dergelijke overtredingen begaan, verliezen ze een deel van hun premies en krijgen ze ook nog een geldboete. Ik ben benieuwd of dat ook voor Natuurpunt geldt.”

Ook bij de uitstrooiing over het land was het proces blijkbaar niet verlopen zoals het moest en waren er volgens de boeren diverse overbemeste punten op het perceel. Door in colonne naar het betreffende perceel te trekken, wilden de boeren meer indruk maken.

De boeren uit het Turnhouts Vennengebied hebben de afgelopen maanden meermaals hun onvrede geuit. Met de huidige plannen lijkt verder boeren in het natuurgebied een moeilijke zaak en dreigt volgens betrokkenen een sociaal bloedbad voor de relatief jonge boeren in het gebied.

Puntvervuiling

Uitmijnen van de grond

Natuurpunt, dat het perceel beheert, heeft naar eigen zeggen nog geen officiële klacht ontvangen en kan daarom niet op de beschuldigingen ingaan. Wel heeft het een verklaring voor het toedienen van het meststofmengsel op het perceel. “Dat is bedoeld voor het uitmijnen en moet de natuur herstellen”, vertelt Natuurpunt woordvoerder Natalie Sterckx. Zij geeft aan dat deze nieuwe techniek gebaseerd is op wetenschappelijke onderzoek en dat de Universiteit Gent betrokken is bij het project. “Deze nieuwe vorm van beheer kadert in het Europese LIFE-project Nardus en Limosa.” 

Het kunstmestmengsel Kas 27 + Kaliumsulfaat, dat door Natuurpunt gebruikt wordt in het gebied, bevat 16 procent stikstof en is gericht op het uitmijnen van de grond. Het toedienen van deze stoffen zou ertoe moeten leiden dat grassen gaan woekeren en zo de fosfor uit de grond onttrekken. Het kunststofmengsel wordt samengesteld op basis van bodem- en vegetatiestalen en zou geen elementen mogen bevatten die niet in de grond aanwezig zijn. 

Kunstmestmengsel met 16 procent stikstof

Guido Willemse heeft sterk zijn vraagtekens bij de heilzame werking van het mengsel. Het feit dat er stikstof wordt ingezet, stuit sowieso op veel onbegrip bij de boeren. Gunter Klaassen, braadkippenhouder en betrokken bij de stuurgroep Vennengebied valt hem bij: “Zij mogen wel stikstof toedienen omdat zij binnen een Europese project vallen, terwijl boeren die ernaast een perceel hebben vanaf 2025 volgens het huidige stikstofakkoord nulbemesting moeten toepassen. Dat valt toch niet goed te praten."

IMG-20220727-WA0009

Deze actiegroep van het Vennengebied zette eind juni ook al een gerechtsdeurwaarder in om de bemesting in het Turnhouts Vennengebied door Natuurpunt vast te stellen. Het leidde eerder deze maand tot een discussie in de commissie Leefmilieu waar minister Zuhal Demir (N-VA) de methode verdedigde. Niet alleen was Natuurpunt met de opslag van de kunstmest in overtreding, de boeren wezen op het feit dat er ook asbest opgeslagen was op het betreffende perceel.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek