header.home link

Binnenkort kunstmest uit dierlijke mest?

28 november 2019
Kunstmest uit dierlijk mest, het klinkt paradoxaal. Toch heeft nieuw onderzoek aangetoond dat mestoverschotten kunnen verwerkt worden tot kunstmest die de traditionele kunstmest kunnen vervangen. Met deze techniek zouden melkveehouders hun CO2-voetafdruk met 3 tot 20 procent kunnen verkleinen, de ammoniakuitstoot tot 45 procent. Dit kan een belangrijke stap betekenen richting de circulaire landbouw, al staat het onderzoek nog in zijn kinderschoenen en is de kunstmest nog niet erkend volgens de Europese Nitraatrichtlijn.
Lees meer over:
Kunstmest uit dierlijk mest, het klinkt paradoxaal. Toch heeft nieuw onderzoek aangetoond dat mestoverschotten kunnen verwerkt worden tot kunstmest die de traditionele kunstmest kunnen vervangen. Met deze techniek zouden melkveehouders hun CO2-voetafdruk met 3 tot 20 procent kunnen verkleinen, de ammoniakuitstoot tot 45 procent. Dit kan een belangrijke stap betekenen richting de circulaire landbouw, al staat het onderzoek nog in zijn kinderschoenen en is de kunstmest nog niet erkend volgens de Europese Nitraatrichtlijn.
Op 27 en 28 november 2019 vond in Hasselt de vierde editie van ManuREsource plaats, een internationale conferentie rond mestverwerking. Daar werden de resultaten van Safemanure voorgesteld, een tweejarig onderzoek uitgevoerd door het Europese Joint Research Centre (JRC) in opdracht van DG Environment.
 
Uit de studie blijkt dat de milieueffecten of risico’s voor de volksgezondheid verwaarloosbaar zijn bij het gebruik van de uit mest gerecycleerde stikstofmeststoffen, als aan de gestelde criteria wordt voldaan. Het gebruik van de gerecycleerde meststoffen biedt kansen voor het beter sluiten van kringlopen en voor het efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen in de Europese voedselketen.
 
FrieslandCampina en Danone zetten sterk in op de verduurzaming van de landbouw en werken samen op het brede thema van mest in Nederland en België. Met innovatieve technieken, FrieslandCampina met Jumpstart en Danone met Wings, werken ze nauw samen met melkveehouders.
 
“De veehouder en de continuïteit van zijn boerderij staan bij ons centraal”, zegt Ynte de Vries van FrieslandCampina. “In Nederland is de uitrol van Jumpstart-eenheden volop bezig. Op boerderijen met voldoende mest, vanaf 175 melkkoeien, is een goede financiële businesscase haalbaar. Met de toelating van het Jumpstart-mineralenconcentraat als kunstmestvervanger komt er een extra verdienmodel bij, terwijl hij tegelijkertijd zijn boerderij toekomstbestendig maakt.”
 
Wings, een project van Danone in samenwerking met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) en een pilootgroep van melkveehouders, heeft een installatie getest waarbij mestoverschotten worden verwerkt tot kunstmest. “Onze Belgische melkveehouders zijn veelzijdige ondernemers die streven naar duurzame productie en circulaire landbouw”, vertelt Marion Bloemendal van Danone. “Wij willen hen hierin ondersteunen door mestafzet te hergebruiken als grondstof. Dat is goed voor de planeet en goed voor een economisch sterke landbouw.”
 
Vandaag zijn de technieken nog niet breed toepasbaar omdat ze nog relatief duur zijn. Verder onderzoek is nodig om deze technieken betaalbaar te maken. De producten worden bovendien nog niet erkend als kunstmest volgens de Europese Nitraatrichtlijn.
 
Dit project toont aan dat er wel degelijk producten zijn die potentieel hebben om in de toekomst een ‘end-of-manure’-statuut te verkrijgen, wat van groot belang is voor de volgende stap naar kringlooplandbouw. Danone en FrieslandCampina roepen de beleidsmakers op om de ontwikkeling en implementatie van dergelijke technieken verder te versnellen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek