header.home link

Kaart met gebiedstypes MAP6 hertekend na negatieve evaluatie waterkwaliteit

2 november 2020

In vergelijking met begin 2019 gaat de waterkwaliteit erop achteruit. Daarom komen meer gebieden bij waar strengere maatregelen uit MAP6 zullen gelden, zoals een verhoging in van het areaal vanggewassen, een verlaging van de bemestingsnormen voor werkzame stikstof en een striktere transportregeling voor het vervoer van mest.

Lees meer over:

Om de waterkwaliteit te verbeteren zullen de komende twee jaar de gebiedsgerichte maatregelen uit MAP6 van toepassing zijn op meer landbouwgronden en wordt de kaart met gebiedstypes aangepast. De Vlaamse Regering heeft daarover op 30 oktober een principiële beslissing genomen en neemt later dit jaar nog een definitieve beslissing. “Doordat meer bedrijven bijkomende maatregelen zullen nemen vanaf 2021, kunnen verdere stappen gezet worden naar de verbetering van de waterkwaliteit”, zegt bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). “Daar bovenop bekijk ik welke extra maatregelen de efficiëntie en de handhaafbaarheid van MAP 6 nog kunnen verhogen.”

Het zesde mestactieplan (MAP6) voorziet in een tweejaarlijkse herziening van de indeling van de gebiedstypes die bepalen welke gebiedsgerichte maatregelen uit MAP6 op welke plaatsen gelden. Dat gebeurt op basis van de recentste nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater in landbouwgebied, uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VLM). De nieuwe kaart met gebiedstypes zal gelden in de periode 2021-2022. Doordat zowel de toestand als de trend van de waterkwaliteit verslechterd is ten opzichte van begin 2019, zijn er meer gebieden bijgekomen waar gebiedsgerichte maatregelen uit MAP 6 van toepassing zullen worden.

Indeling volgens waterkwaliteit afstroomzones

Sinds MAP6 van kracht is wordt Vlaanderen op basis van nitraatmetingen in het oppervlakte- en grondwater ingedeeld in 4 gebiedstypes. Het grondgebied is verdeeld in afstroomzones volgens de waterhuishouding van het oppervlaktewater. Elke afstroomzone krijgt een gebiedstype toegekend. Als de resultaten goed zijn, wordt de afstroomzone ingedeeld in gebiedstype 0. Daar moeten landbouwers geen extra maatregelen nemen. Hoe slechter de waterkwaliteit en de recente evolutie, hoe hoger het gebiedstype, met strengere maatregelen voor de landbouwers tot gevolg.

In de figuur hieronder zijn de verschillen weergegeven met de toestand bij de start van MAP 6 in 2019:

  • In totaal zijn 189 of 71 procent van de afstroomzones niet veranderd van gebiedstype;

  • 21 afstroomzones of 8 procent kent een gunstiger gebiedstype;

  • 55 afstroomzones of 21 procent kent een ongunstiger gebiedstype.

Tabel 1 geeft het overzicht van het aantal afstroomzones en arealen per gebiedstype voor de periode 2021-2022 in vergelijking met de periode 2019-2020. Daaruit blijkt dat in 2021-2022:

  • gebiedstype 0 vermindert met 105.446 hectare;

  • gebiedstype 1 toeneemt met 84.811 hectare;

  • gebiedstype 2 vermindert met 49.843 hectare;

  • gebiedstype 3 toeneemt met 70.478 hectare.

In totaal zullen in de periode 2021-2022 de verstrengde gebiedsgerichte maatregelen van gebiedstype 2 en 3 van toepassing zijn op 285.398 hectare landbouwgrond. Dat is een toename van 20.635 hectare ten opzichte van de afbakening van 2019-2020. De gebiedsgerichte maatregelen houden een verhoging in van het areaal vanggewassen, een verlaging van de bemestingsnormen voor werkzame stikstof en een striktere transportregeling voor het vervoer van mest.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek