header.home link

Ook Natuurpunt laat maaisel liggen: "We moeten kiezen tussen twee kwaden"

26 november 2021

Natuurpunt heeft dit jaar op enkele plaatsen grasmaaisel op het land laten liggen. Door het slechte weer was afvoeren van het maaisel in het najaar niet altijd mogelijk. “Wij moeten de afweging maken om oftewel de grond kapot te rijden met voertuigen of om nutriënten te laten wegsijpelen. Het is kiezen tussen twee kwaden. Soms kiezen we voor het tweede.”

Lees meer over:
Maaisel Natuurpunt

Volgend op ons artikel over verlaat afvoeren van bermmaaisel door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kregen de VILT-redactie een e-mail met foto’s van een lezer van een hoop maaisel dat in de regio Londerzeel door Natuurpunt was achterlaten. Het gaat om een grote berg gras dat al in oktober gemaaid is en enkele meters van een beekje is opgeslagen.

Waar het bij AWV ging om nalatigheid - de overheidsdienst streeft ernaar om bermmaaisel binnen 7 dagen af te voeren – is het bij Natuurpunt juist bewust beleid. “Soms laat de toestand van de grond het niet toe om het maaisel op te halen”, legt Natuurpunt regio-verantwoordelijke Mechelen Wim Dirckx uit. “Als het land te nat is, kiezen we ervoor om het maaisel tijdelijk te laten liggen om zo geen schade te veroorzaken aan de grond.”

Volgens de verantwoordelijke bij Natuurpunt is het een kwestie van kiezen tussen twee kwaden. Hij voegt er nog aan toe dat in het geval van maaisel in natuurgebieden er sprake is van een hoog drogestofgehalte. “En ook zitten er veel minder nutriënten in het gras, waardoor de schade aan het oppervlaktewater minder groot is dan wanneer het gaat om nutriëntrijke akkerweide.”

Hooi voor landbouwers of natuurgrazers

De organisatie die zich bezighoudt met het natuurbeheer in Vlaanderen, maakt er overigens geen gewoonte van om maaisel te laten liggen. “We streven naar een zo hoog mogelijke valorisatie”, zegt Dirckx. “Meestal wordt het verwerkt tot hooi voor lokale landbouwers of voor onze eigen kudde. In een ander geval maken we er strooisel van dat we als bodemverrijker kunnen inzetten.”

Met zware voertuigen over het natte land rijden, zou grote schade veroorzaken. Daarom kiezen we er soms voor om het maaisel te laten liggen

Wim Dirckx - Natuurpunt

Door het natte najaar is dit in een aantal gebieden niet kunnen gebeuren. “In dat geval wachten we op een moment dat we weer met tractoren het land op kunnen. In de winter bij vorst of anders in de loop van het voorjaar”, vervolgt Dirckx die aangeeft dat klepelen en het maaisel achterlaten op het land geen optie is. “Het gaat vaak om arme gronden met schrale vegetatie. Deze grond verrijken zou ertoe kunnen leiden dat bepaalde vegetatie, zoals orchideeën, verdwijnen.”

Veranderde wetgeving moet uitwisseling met andere sectoren mogelijk maken

Ook wacht Natuurpunt op wetgeving die het makkelijker moet maken om met landbouwers composteringsprojecten op te zetten. “Door de huidige wetgeving ligt dat momenteel erg lastig, waardoor we restmateriaal zoals maaisel en houtsnippers zelf als bodemverrijker gebruiken. Dit terwijl deze materialen ook erg nuttig zou kunnen zijn voor akkerbouwers omdat ze veel koolstof bevatten.”

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek