header.home link

Eerste projecten Blue Deal van start

24 december 2020

De schop gaat in de grond voor eerste lokale projecten van de zogenaamde Blue Deal, waarmee de Vlaamse regering de strijd tegen droogte en waterschaarste wil opvoeren. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) donderdag. Het gaat om 69 lokale projecten waarvoor de regering 26,9 miljoen euro investeert.

Lees meer over:
nattenatuur-water-wijmeers-sigmaplan

Zowel onze Vlaamse industrie als onze landbouw lijden onder de verdroging van Vlaanderen. Met de Blue Deal kwam de Vlaamse regering vlak voor de zomer met een plan om de strijd tegen droogte en waterschaarste structureel aan te pakken met grote investeringen. Daarom besliste ze over de eerste belangrijke investeringen in het kader van de Blue Deal.

Met 6,2 miljoen euro wordt op 38 plaatsen in Vlaanderen extra natte natuur aangemaakt, 2,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het aanpakken van waterproblemen in 19 landbouwgebieden en 3,2 miljoen euro is voorbehouden voor negen innovatieve droogteprojecten met (landbouw)bedrijven. "Samen met Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) wordt daarenboven nog eens 15 miljoen euro uitgetrokken voor grootschalige innovatieprojecten met VITO in het Limburgse Haspengouw, West-Vlaanderen en de Antwerpse Kempen", meldt Demir.

De totale investering van 26,9 miljoen euro moet er mee voor zorgen dat water langer wordt vastgehouden in de open ruimte voor het naar het riool stroomt en zo beter kan infiltreren in de grond. "Ik ben verheugd dat we opnieuw stappen voorwaarts zetten in de strijd tegen droogte. De voorbije droge zomers bewijzen dat dit broodnodig is. We wachten geen nieuwe droge zomer af om te handelen", aldus Demir.

Natte natuur

De afgelopen 50 tot 60 jaar verloor Vlaanderen 75 procent van zijn natte natuur. Van de 244.000 hectare natte natuur die er rond de jaren 1950 nog was, blijft nu maar 68.000 hectare over, bovendien van wisselende kwaliteit.

“Met het investeringsprogramma Natte Natuur wil de regering de natte natuur herstellen en de valleigebieden versterken”, aldus Demir. De eerste 38 projecten voor een budget van 6,2 miljoen euro werden goedgekeurd, waaronder het herstel van het Springbos in de Goorbosbeekvallei (Duffel), de uitbreiding van het provinciedomein De Gavers met ruimte voor natte natuur (Oost-Vlaanderen) en de ontwikkeling van Landuytmoeras Terhagen (Rumst).

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) kreeg een omgevingsvergunning voor ecologische inrichtingswerken in het kader van Sigmaplan in gebied Pikhagen in Bonheiden. Dat gebied van 30 hectare wordt ingericht als zogenaamde wetland, de oude Dijlemeander zal hersteld worden zodat de rivier meer water kan opvangen, zodat het overstromingsrisico daalt en het water in droge periodes trager afgevoerd wordt. Er komen ook vijf nieuwe poelen ten behoeve van beschermde fauna zoals de kamsalamander.

Klik hier voor meer info over de projecten rond natte natuur.

We zetten opnieuw stappen voorwaarts in de strijd tegen droogte. We wachten geen nieuwe droge zomer af om te handelen

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving (N-VA)

Water-Land-Schap in landbouwgebied

Via 19 nieuwe projecten van het landinrichtingsproject Water-Land-Schap, waarvoor 2,5 miljoen euro wordt uitgetrokken, wil de Vlaamse regering infiltratie en waterbehoud in landelijke gebieden realiseren door in te zetten op gepast waterbeheer, groenblauwe netwerken en infiltratie in de bodem.

Zo zal er onder meer ingezet worden op de buffering van water op landbouwpercelen door het (her)plaatsen van stuwen en aanleggen van infiltratiepoelen in de vallei van de Aa (Herentals, Lille en Vorselaar). Er worden ook oeverstroken, buffering en wateropvang voorzien langs de Kasselrijbeek in Anzegem (Vichte) en Deerlijk en er wordt werk gemaakt van een overstromingsgebied bij Den Bruel en Dormaalbeek (Zoutleeuw).

Klik hier voor meer informatie over de projecten Water-Land-Schap.

Proeftuinen droogte

In een proeftuin droogte werken verschillende (landbouw)bedrijven samen aan oplossingen. De ondernemers kunnen experimenteren met innovatieve technieken, zoals de opvang van regenwater van bedrijven uit de buurt in grote bufferbekkens of circulair watergebruik, en alternatieve vormen van samenwerking. Zo wordt ook kennis opgebouwd die dan weer in andere projecten kan worden gebruikt. Via de Blue Deal maakt de Vlaamse Regering 3,2 miljoen euro vrij om deze projecten te ondersteunen. 

Klik hier voor meer informatie over de proeftuinen droogte.

Vlaanderen waterproof

Tot slot wordt 15 miljoen euro voorzien om in het Limburgse Haspengouw, West-Vlaanderen en de Antwerpse Kempen een demoproject ‘Vlaanderen Waterproof’ op te zetten. Door in te zetten op de demonstratie van cross-sectorale droogteoplossingen, met Vlaamse innovatieve technologie, is het de bedoeling om ook internationaal te kunnen uitpakken. Zo kan Vlaanderen evolueren van een waterschaarse regio tot modelregio voor efficiënt watergebruik.

  • In het Zuid-Limburgse Haspengouw start een project dat de productiviteit van de fruitteelt moet waarborgen door slimme waterbuffering en de flexibele inzet van regenwater voor onder meer irrigatie en bevloeiing van de fruitbomen. 

  • Samen met POM West-Vlaanderen wordt een bedrijventerrein in West-Vlaanderen (her)ontworpen en een lokaal waternetwerk uitgebouwd waarbij regen- en afvalwater slim gebufferd en (her)gebruikt kan worden ten voordele van omliggende gebruikers zoals bedrijven (proceswater), landbouw (irrigatie) en andere mogelijke partners.

  • In Mol-Dessel-Lommel wordt gefocust op de zandwinningsputten. Hier is ongeveer 700 hectare wateroppervlak gecreëerd met dieptes tussen 20 en 40 meter. Dit komt overeen met een zoetwatervolume van meer dan 40.000 olympische zwembaden. Het groevecomplex wordt ingezet als natuurlijk bufferbekken met de mogelijkheid om waterinfiltratie in dieper gelegen reservoirs te verhogen.

Naast deze investeringen beraadt de "high level Taskforce Droogte", waar alle stakeholders en wetenschappers in verzameld worden, zich volgens Demir eind januari over de besteding van een bijkomend budget van meer dan 300 miljoen euro in de strijd tegen droogte de komende jaren. 

“Met onze Vlaamse Instelling voor Technologie en Ontwikkeling (VITO) willen we wetenschappelijk onderzoek ook toepassen ten voordele van de concrete noden van landbouwers en bedrijven”, besluit minister Crevits. “De focus op circulair werken, spaarzaam omgaan met water en kostenefficiënt werken, is een win-win voor alle partijen: het milieu, de landbouwers en de ondernemers.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek