header.home link

Samenwerkingsprojecten landbouw en industrie voor waterbuffering krijgen subsidie

15 december 2021

Via het programma ‘Proeftuinen Droogte’ zijn er in West-Vlaanderen zes waterprojecten beloond met een subsidie die 75 procent van de investeringskost bedraagt. Het gaat daarbij om drie projecten waarbij industrie en landbouw samenwerken aan duurzamer watergebruik. De Vlaamse subsidie wil landbouw en industrie aanmoedigen om te experimenteren met nieuwe technieken en nieuwe manieren van samenwerking in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

Lees meer over:

Het subsidieprogramma ‘Proeftuinen Droogte’ is onderdeel van het Vlaamse Veerkracht plan onder de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit en kadert in de Vlaamse Blue Deal. Met deze Blue Deal wil Vlaanderen de inspanningen in de strijd tegen droogte en waterschaarste verhogen en streeft het naar circulair watergebruik binnen prioritaire sectoren. Met de subsidie wil het landbouw en industrie aanmoedigen om te experimenteren met nieuwe technieken en nieuwe manieren van samenwerking in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

In 2021 werd voor de derde keer een oproep voor projectvoorstellen gelanceerd. Uit de projectaanmeldingen zijn nu zes projecten geselecteerd die beloond worden met een subsidie van 2,5 miljoen euro. De subsidie bedraagt maximaal 75 procent van de investeringskost. Hierbij zijn zowel projecten in stedelijk gebied, buitengebied en gemengd gebied bij betrokken. Drie van de zes goedgekeurde projecten hebben betrekking op een samenwerking tussen industrie en landbouw en zijn allemaal geconcentreerd in West-Vlaanderen.

Proeftuinen droogte

Uitwisseling van regenwater tussen industrie en landbouw (Ieper)

Het EURILa project is een samenwerking tussen een landbouwbedrijf in Ieper en twee nabijgelegen industriële bedrijven. Aanleiding van dit project zijn de uitbreidingsplannen van het bedrijf Soete Aluminium. Hierdoor moeten ze extra regenwater opvangen en bufferen, maar zelf kunnen ze het niet gebruiken. Het regenwater zal samen met het wateroverschot van een ander bedrijf via een pompsysteem doorgestuurd worden naar twee bufferbekkens op het landbouwbedrijf. In totaal komt dankzij het project op jaarbasis 8.000 kubieke meter water beschikbaar voor het landbouwbedrijf. Ook andere landbouwers uit de buurt zullen beroep kunnen doen op de waterbron.

Diepvriesgroentebedrijf D’arta (Ardooie)

Het komt steeds vaker voor dat het diepvriesgroentebedrijf D’arta uit Ardooie te weinig regenwater heeft waardoor ze moeten overschakelen op grondwater, aangevoerd oppervlaktewater uit de Leie of zelfs leidingwater. Het 'Proeftuin Droogte'-project zal het regenwater van aanpalende bedrijven naar de regenwaterbuffers van het groentebedrijf leiden. Er komt ook een extra buffer. Niet alleen wordt de regenwatervoorraad van D’arta op die manier aanzienlijk uitgebreid. Ook de terugkerende wateroverlast op het bedrijventerrein wordt aangepakt.  

Groevewater voor landbouw en industrie (Kortemark)

Ook het project ‘Groevewater’ is een samenwerking tussen landbouw en industrie. De kleigroeve van Wienerberger pompt jaarlijks zo’n 80.000 kubieke meter water op waarvan het maar een derde zelf kan gebruiken. De rest van het water vloeit af naar waterlopen in de omgeving.  Dankzij het project wordt een nieuw bufferbekken aangelegd. Groenteverwerkend bedrijf Verduyn zal het water behandelen en gebruiken ter vervanging van leidingwater. Ook verschillende landbouwers uit de buurt zullen het groevewater aanwenden als irrigatiewater voor hun gewassen. 

Uit eerdere projectoproepen zijn inmiddels 15 projecten actief die werken aan oplossingen voor waterschaarste.

Uitgelicht
Minstens drie bedrijven die samen een innovatief project op poten willen zetten om waterschaarste in periodes van droogte aan te pakken, kunnen in aanmerking komen voor een su...
25 augustus 2020 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek