header.home link

Investeringen in landschap en water- en bodembeheer tot 100% terugbetaald

6 juli 2021

Landbouwers die investeren in landschapselementen en in maatregelen voor water- en bodembeheer kunnen rekenen op extra overheidssteun. Het steunpercentage loopt op van 75 tot 100 procent. “Het gaat om investeringen die niet direct inspelen om de verhoging van de productie, zoals het aanleggen van poelen of waterbekkens, de aanplant van hagen of het plaatsen van insectenhotels”, legt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) uit.

Lees meer over:
niet-productieve investeringen poel hoogstambomen landschap

Crevits heeft het al vaker gezegd: landbouwers zijn landschapsbouwers. “Dagdagelijks produceren landbouwers allerlei producten die voor hun inkomen zorgen. Maar door alles wat ze doen, bouwen ze ook aan het landschap. Vaak doen ze daarvoor investeringen die zich niet meteen vertalen in een hogere productiviteit of in een hogere prijs voor hun producten, maar die wel een positieve impact hebben op het milieu, de biodiversiteit of het landschap”, legt de minister uit.

Omgeving leefbaarder maken

Daarom vindt ze het belangrijk dat boeren gestimuleerd worden om die investeringen te doen. “Deze investeringen helpen om de omgeving leefbaarder te maken”, klinkt het. “We moeten landbouwers bewuster maken van de rol die zij daarbij kunnen spelen. Ze moeten als het ware ambassadeur worden in het bestrijden van de klimaatopwarming en de verbetering van de biodiversiteit.”

Dus heeft de minister beslist om budgetten uit de overgangsperiode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te heroriënteren. Op die manier komt er geld vrij om land- en tuinbouwers te ondersteunen bij deze niet-productieve investeringen (NPI). De overheidstussenkomst voor heel wat van deze investeringen bedraagt 100 procent, een aantal maatregelen krijgt 75 procent overheidstussenkomst.

Het gaat dan bijvoorbeeld over investeringen die de landschappelijke ontwikkeling ten goede komen, zoals het aanplanten van hagen of bomen of die de biodiversiteit en habitatbescherming verhogen, zoals het plaatsen van nestkasten, insectenhotels of arenstrippers. Ook allerlei investeringen die het water beheer verbeteren, zoals de omvorming van gewone naar peilgestuurde drainage of het aanleggen van een buffer- of spaarbekken, komen in aanmerking, net zoals maatregelen die inzetten op het verminderen van erosie of het verbeteren van de bodemkwaliteit.

In gebieden waar de wolf actief is, kunnen professionele land- en tuinbouwers met kleine herkauwers, runderen en paarden, steun krijgen voor preventieve maatregelen die ze nemen om de schade door de wolf te voorkomen. Het gaat daarbij onder meer om het wolfproof maken van omheiningen.

Bekijk hier de volledige lijst

Samenwerking op het terrein

“We gaan ook samenwerken met organisaties als Boerennatuur Vlaanderen en de regionale landschappen en met de provinciale praktijkcentra om de landbouwers op het terrein te begeleiden. Zo willen we landbouwers stimuleren, adviseren en ondersteunen om effectief investeringen te doen die een positieve impact hebben op het milieu, de biodiversiteit en het landschap”, legt Crevits uit. Ze benadrukt dat er ook zal ingezet worden op demonstratieprojecten in de verschillende Vlaamse provincies om de nieuwe investeringspakketten en nieuwe innovatieve technieken bekend te maken bij de landbouwers.

Het systeem om deze steun aan te vragen, wordt bovendien vereenvoudigd en wanneer technisch verantwoordingsadvies moet opgemaakt worden om steun te krijgen, dan kan de kostprijs hiervan mee in aanmerking komen voor steun.

Bart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw (CD&V) en voorzitter van Inagro, is tevreden met de steun voor niet-productieve investeringen. “Er komen enorme uitdagingen op ons af op vlak van biodiversiteit en klimaat. Je kan zoveel mogelijk extra natuur gaan creëren, maar het is belangrijk dat ook in andere gebieden investeringen worden gedaan om daar verbeteringen te realiseren”, stelt hij. “Veel landbouwers zijn zich bewust van de uitdagingen, maar het is natuurlijk gemakkelijker om daar op in te spelen als er geld voorhanden is.”

Landschappelijke integratie van landbouwactiviteiten is al langer een aandachtspunt van het West-Vlaams praktijkcentrum Inagro. De dienst bedrijfsintegratie adviseert en begeleidt landbouwers bij de ruimtelijke inplanting van hun bedrijf. “Vandaag moeten landbouwers daar al aandacht voor hebben wanneer ze een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. Met deze nieuwe steunmechanismen en de vereenvoudigde procedure voor de aanvraag ervan wordt het veel gemakkelijker om landbouwers te overtuigen om in ons verhaal mee te stappen”, zegt Kathleen Storme.

Ook op vlak van water ontstaan er heel wat mogelijkheden dankzij deze niet-productieve investeringen, is te horen bij Inagro. "Water lokaal vasthouden wordt cruciaal", vertelt Dominique Huits van het kenniscentrum water van Inagro. "Bij langdurige droogte kan het water gebruikt worden voor irrigatie en bij overvloedige regen kan het helpen als buffer tegen wateroverlast. Wanneer er ook aandacht is voor infiltratiemogelijkheden, dan kan het ook een rol spelen bij het aanvullen van de grondwatervoorraad."

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek