header.home link

"Grondwaterarrest gelijkstellen aan stikstofarrest is fake news"

15 april 2021

Het stikstofarrest en het grondwaterarrest zijn totaal niet te vergelijken. Dat zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker in het ledenblad van de organisatie. “Dit is geen precedentarrest waardoor alle grondwatervergunningen in Vlaanderen op de helling komen te staan. Als je het arrest leest, merk je dat de vergunning werd vernietigd omdat de vergunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd is en er een procedurefout werd begaan. De Raad van State heeft zich niet inhoudelijk uitgesproken over de zogenaamde vijfcentimetergrens”, aldus Sonja De Becker.

Lees meer over:
koe-vee-drinkbak-water-Inagro-1250

Wetenschappelijke beoordeling niet in vraag gesteld

‘Fake news’, zo noemt de Boerenbondvoorzitter het nieuws dat begin april in De Tijd – en bij uitbreiding ook op de website van VILT – verscheen over een arrest van de Raad van State dat de vergunning voor een grondwaterwinning in de Antwerpse Kempen vernietigde. De Tijd zag duidelijke parallellen met het stikstofarrest van een maand eerder omdat de Raad van State de wetenschappelijke onderbouwing van de vijfcentimetergrens bij de toekenning van grondwatervergunningen in vraag stelde. Die grens houdt in dat een vergunning alleen kan worden toegekend wanneer de grondwaterwinning het grondwaterpeil met minder dan vijf centimeter laat zakken.

Volgens Boerenbond oordeelt de Raad van State dat uit het dossier niet kan opgemaakt worden dat de winning geen nadelige gevolgen zal hebben op de beschermde soorten in de buurt. “Om de mogelijke impact van de vergunning op de speciale beschermingszone te beoordelen, moest in het dossier een passende beoordeling opgemaakt worden”, legt de landbouworganisatie uit. “Maar daarbij verwijst de Raad van State niet naar de zogenaamde vijfcentimetergrens die wordt gebruikt bij de opmaak van grondwatermodelleringen in het kader van passende beoordelingen. In dit dossier is enkel sprake van onvoldoende motivering door de vergunningsverlenende overheid nadat er door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) twee verschillende adviezen, waarvan één negatief, werden afgeleverd. De Raad van State bedoelt dus dat de vergunningsverlenende overheid beter had moeten motiveren waarom zij de activiteit toch vergunt.”

Het ging om een procedurele en geen inhoudelijke kwestie. Dit arrest nu dezelfde precedentswaarde geven als het stikstofarrest, is fake news

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Een tweede reden waarom de vergunning werd vernietigd, is omdat de Raad van State oordeelde dat niet alle vereiste documenten aanwezig waren in het aanvraagdossier tijdens het openbaar onderzoek. “Dat is dus een procedurele en geen inhoudelijke kwestie”, benadrukt Boerenbond. “Dit arrest nu dezelfde precedentswaarde geven als het stikstofarrest, is fake news”, zegt voorzitter De Becker. “In het stikstofarrest wordt de significantiedrempel van vijf procent waaronder geen passende beoordeling moest worden gemaakt, onderuitgehaald bij gebrek aan voldoende wetenschappelijke onderbouwing. In het grondwaterarrest heeft de Raad van State zich niet inhoudelijk uitgesproken.”

Dat Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) reageerde in De Tijd dat ze de wetenschappelijke onderbouwing van die vijfcentimetergrens wil gaan onderzoeken, is voor Boerenbond een brug te ver. “Ik ga ervan uit dat minister Demir - die zelf juriste is – bij lezing van het arrest tot dezelfde conclusie komt als wij”, meent De Becker. Volgens Boerenbond mag het arrest geen drogreden zijn om het grondwaterbeleid te verstrengen in alweer een nieuw plan. “Het openbaar onderzoek van het waterbeleid 2022-2027 is immers nog maar net afgerond. Daarin zitten herstelprogramma’s die in verschillende gebieden nog worden verstrengd”, klinkt het.

Ik ga ervan uit dat minister Demir - die zelf juriste is - bij lezing van het arrest tot dezelfde conclusie komt als wij

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Landbouw is niet grootste grondwaterverbruiker

Het stuit de landbouworganisatie ook tegen de borst dat landbouw door De Tijd werd afgeschilderd als de grootste verbruiker van grondwater. “Dit is pertinent onjuist. Uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat 63 procent van het grondwater gebruikt wordt voor drinkwaterwinning. Landbouw volgt op grote afstand met 17 procent van het grondwatergebruik. De industrie gebruikt 15 procent en handel en diensten vijf procent”, benadrukt Boerenbond.

“Er werd in de krant ook de indruk gewekt dat er voor grondwaterwinningen op los wordt vergund, maar al jaren wordt een strikt beleid gevoerd”, luidt het. Cijfers van VMM tonen volgens de landbouworganisatie ook aan dat het totaal vergunde volume voor grondwaterwinningen sterk is afgenomen in de voorbije 20 jaar. In 2018 was het vergunde volume ongeveer 25 procent lager dan in 2000. De afname werd vooral gerealiseerd in de drinkwaterproductie en de industrie.

Eenzelfde daling kan de land- en tuinbouwsector niet voorleggen. “Dat is ook niet zo verbazingwekkend aangezien productieprocessen in onze sector niet zonder water kunnen en dus niet zomaar kunnen worden stilgelegd. Land- en tuinbouwers werken met levend materiaal. Bovendien is er voor verschillende toepassingen ook een bepaalde kwaliteit van water nodig”, zegt Boerenbond.

Tegelijk benadrukt de organisatie dat de landbouwsector niet alleen grondwater gebruikt, maar ook zorgt voor de aanvulling ervan. “Als beheerder van de open ruimte speelt onze sector daar een grote rol in. Met initiatieven zoals peilgestuurde drainage en werken aan bodems die water nog beter kunnen vasthouden, wordt hier gebiedsgericht invulling aan gegeven.”

Bovendien beseft de landbouw zeer goed hoe kostbaar (grond)water is, meent Boerenbond. “We hebben de voorbije jaren belangrijke inspanningen geleverd om zuinig met water om te springen. Denk maar aan doorgedreven hergebruik van hemelwater in de glastuinbouw, het gebruik van druppelbevloeiing in de asperge- en fruitteelt, het gebruik van nippels met cup of druknippels in de intensieve veehouderij zijn maar enkele voorbeelden. Bovendien zoekt de sector voortdurend waar nog winsten geboekt kunnen worden.”

Uitgelicht
Na een stikstofarrest heeft Vlaanderen nu ook een grondwaterarrest. Het was even onder de radar gebleven, maar de krant De Tijd signaleert nu dat de Raad van State op 9 maart...
2 april 2021 Lees meer

Bron: Boer & Tuinder

Beeld: Inagro

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek