header.home link

Parlement mikt op irrigatie van velden met afvalwater

13 februari 2019
Omdat water door de klimaatverandering en de droge zomers een steeds schaarser goed dreigt te worden, moeten landbouwers meer gebruik gaan maken van gezuiverd afvalwater voor de irrigatie van hun gewassen. Nieuwe wettelijke voorschriften die dat mogelijk maken, zijn dinsdag goedgekeurd in het Europees Parlement. "We moeten evolueren naar een circulaire economie, ook wat betreft het gebruik en het hergebruik van water", zegt Simona Bonafè, de Italiaanse socialiste die het dossier door het parlement moet loodsen. "Tegen 2025 kunnen we potentieel 6,6 miljard kubieke meter water hergebruiken, tegenover 1,1 miljard kubieke meter vandaag." Hilde Vautmans (Open Vld) keurde de ontwerptekst mee goed. Zij wijst erop hoe sterk de waterschaarste speelt in eigen regio.
Lees meer over:

Omdat water door de klimaatverandering en de droge zomers een steeds schaarser goed dreigt te worden, moeten landbouwers meer gebruik gaan maken van gezuiverd afvalwater voor de irrigatie van hun gewassen. Nieuwe wettelijke voorschriften die dat mogelijk maken, zijn dinsdag goedgekeurd in het Europees Parlement. "We moeten evolueren naar een circulaire economie, ook wat betreft het gebruik en het hergebruik van water", zegt Simona Bonafè, de Italiaanse socialiste die het dossier door het parlement moet loodsen. "Tegen 2025 kunnen we potentieel 6,6 miljard kubieke meter water hergebruiken, tegenover 1,1 miljard kubieke meter vandaag." Hilde Vautmans (Open Vld) keurde de ontwerptekst mee goed. Zij wijst erop hoe sterk de waterschaarste speelt in eigen regio.

De nieuwe verordening voert minimale kwaliteitsvereisten in voor het gebruik van gezuiverd afvalwater in de landbouw. De lidstaten mogen het gebruik van 'teruggewonnen water' ook op andere terreinen toestaan, op voorwaarde dat de gezondheid van mens en dier niet in het gedrang komt en het milieu beschermd wordt. Volgens Europarlementslid Simona Bonafè zou meer dan de helft van het afvalwater dat gefilterd wordt voor hergebruik in aanmerking kunnen komen.

Voor Open Vld keurde Europees volksvertegenwoordiger Hilde Vautmans de ontwerptekst mee goed. "Landbouw is een waterintensieve sector. Alle boeren hebben serieuze problemen gekend door de droogte van de afgelopen zomer en het lage waterniveau nadien", legt ze uit. "De stijgende vraag naar water in combinatie met de klimaatverandering kan ertoe leiden dat meer gebieden in Europa te maken krijgen met waterschaarste. Vandaar dat duurzaam waterbeheer en hergebruik steeds belangrijker worden."

Tegen 2025 zou 6,6 miljard kubieke meter water hergebruikt kunnen worden, vandaag is dat slechts 1,1 miljard kubieke meter. Door Europese minimumnormen voor de kwaliteit van gezuiverd water vast te leggen, zette het Europees Parlement een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie. Naast garanties voor de kwaliteit van het water, en bijgevolg ook onze voedselveiligheid en volksgezondheid, creëren de minimumnormen op Europees niveau ook een gelijk speelveld. Volgens Vautmans is dat erg belangrijk om de werking van de interne markt niet in gevaar te brengen.

De stemming van dinsdag is niet het einde van de procedure. De Europese lidstaten moeten hun standpunt over de nieuwe verordening nog bepalen. Pas daarna kunnen de onderhandelingen met het parlement van start gaan. Waterschaarste is niet alleen Europa tot zorg. Na de zomer van 2018 is het probleem actueler dan ooit in Vlaanderen. Vorige week nog bleek uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij dat de grondwaterstanden voor de tijd van het jaar nog steeds zeer laag zijn, vooral in Limburg en Vlaams-Brabant. Aangezien Vautmans ook schepen van Landbouw is in Sint-Truiden plant ze een ronde tafel met alle betrokkenen over waterbeheer in de Limburgse landbouw. "Op Vlaams niveau hebben we bijvoorbeeld het droogteoverleg en een Actieplan Water voor de land- en tuinbouw, maar het kan nog een heel stuk beter."

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Aquafin

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek