header.home link

Werfwater mag niet langer zomaar in de riool geloosd worden

28 mei 2021

Aannemers zullen in de toekomst niet langer zomaar grondwater op werven kunnen wegpompen in de rioleringen. Nu belandt nog 90 procent van dat werfwater in de riool. Dat cijfer moet omlaag, vindt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Ze verscherpt de milieuregels zodat aannemers minder grondwater oppompen en dat water ook pas in laatste instantie mogen lozen in de riolering. De ingreep moet helpen in de strijd tegen droogte en waterschaarste.

Lees meer over:
werfwater-bouwwerf-kraan-nieuwbouw-1280

Vlaanderen kampt al langer met nijpende waterschaarste. Vlaanderen heeft als regio de vierde laagste waterbeschikbaarheid van alle OESO-landen en doet het onder meer slechter dan Spanje of Zuid-Italië. Minister Zuhal Demir probeert het tij te keren met een Blue Deal met daarin tal van maatregelen in de strijd tegen de droogte. 

De N-VA-minister wil nu ook iets doen aan de verspilling van het werfwater. “Een exact cijfer valt niet te plakken op hoeveel water er in de riolering belandt, maar het is wel degelijk een zeer significante hoeveelheid water tot mogelijk enkele tientallen miljoenen kubieke meter per jaar”, citeert Demir uit een analyse van de Vrije Universiteit Brussel.

Bouwwerven veroorzaken volgens haar nog te vaak onnodig een daling van het grondwaterpeil. “Momenteel loopt maar liefst 90 procent van het water dat wordt opgepompt op werven nog weg in de riolen. Dat cijfer moet dringend omlaag”, vindt Demir, die daarom de milieuregels wil aanscherpen.

Riool als allerlaatste optie

Zo moeten aannemers in de toekomst niet alleen minder grondwater oppompen, ze moeten ook eerst alternatieven gebruiken vooraleer ze het water zomaar in de riolen lozen. Zo kan het water terug in de grond gebracht worden via retourputten, infiltratieputten,... De nieuwe milieuwetgeving voert ook een soepelere regeling in voor het opnieuw laten infiltreren van bemalingswater waarvoor geen milieukwaliteitsnorm bestaat. Zo zullen er meer mogelijkheden zijn om grondwater dat van zichzelf al licht vervuild was, opnieuw in de grond te brengen.

Het water kan ook hergebruikt worden. Zo kunnen aannemers bijvoorbeeld aftappunten inrichten en zouden buurtbewoners, landbouwers of gemeentelijke groendiensten dat water kunnen hergebruiken. Als dat niet kan, moet gekeken worden of het water niet kan afgeleid worden naar een waterloop of een plaats met gescheiden riolering.

Enkel als alle voorgaande stappen niet haalbaar zijn, mag er nog geloosd worden in de openbare riolering. "Beperken, infiltreren, hergebruiken en terug naar een waterloop brengen. Pas als al die stappen ondernomen zijn of onhaalbaar bleken, kan het een optie zijn om water te lozen in de riolering", aldus Demir.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat water optimaal gebruikt wordt, de bodem opnieuw infiltreert en onze watervoorraad aangevuld wordt

Zuhal Demir (N-VA) - Vlaams minister van Omgeving

"De strijd tegen droogte en waterschaarste is er een die we allemaal samen moeten aangaan. De bouwsector kan daarbij een deel van de oplossing zijn. Mensen storen zich terecht als ze voorbij een bouwwerf komen waar het water zomaar weggepompt wordt naar de riolering terwijl er talloze alternatieven zijn", meent de minister. "Door de regelgeving aan te scherpen zorgen we ervoor dat water maximaal nuttig gebruikt kan worden, de bodem opnieuw infiltreert om onze watervoorraad aan te vullen én voorkomen we maximaal verspilling van ons blauwe goud.”

De nieuwe regels kunnen al rekenen op een principieel akkoord van de regering en worden nu voor advies voorgelegd aan de adviesinstanties. Nadien keren ze terug naar de ministerraad om definitief bevestigd te worden.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek