header.home link

Actieplan moet watertekort en wateroverlast in IJzervallei tegengaan

7 februari 2023

De provincie West-Vlaanderen heeft samen met verschillende partners een actieplan opgesteld tegen watertekort en wateroverlast in de IJzer- en Handzamevallei. Het plan omvat een zestigtal acties om het hoofd te bieden aan de negatieve effecten van de klimaatverandering.

Lees meer over:

Onder coördinatie van de provincie West-Vlaanderen slaan acht lokale besturen, de Vlaamse overheid, de polderbesturen, Westtoer, Inagro, De Watergroep en verschillende natuur- en landbouworganisaties de handen in elkaar voor een beter beheer van water in de IJzer- en Handzamevallei. Samen stelden ze een actieplan op met acties zoals de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, buffermaatregelen op de waterlopen, aanleg van poelen en kleine landschapselementen, begeleiding van landbouwers om klimaatvriendelijk te boeren, tot het oplossen van het vismigratieknelpunt van de Handzamevaart.

De voorbereidingen van de eerste realisaties zijn volop aan de gang. Zo worden delen van de Blankaartwaterlopen weer opengelegd en worden de Roesbrugge en Stavele tegen wateroverlast beveiligd. Dankzij de financiering via het Waterlandschap is er alvast budget voor veertig van de zestig acties. De meeste realisaties worden verwacht in 2024 en 2025.

Uitgelicht
Provincie West-Vlaanderen heeft beslist om het onttrekkingsverbod, dat sinds mei al gold op bepaalde waterlopen, uit te breiden naar het volledige IJzerbekken. “Het begint ala...
13 juli 2022 Lees meer

Bron: Belga

Beeld: Wikipedia

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek