header.home link

Captatieverbod West-Vlaanderen breidt uit

13 juli 2022

Provincie West-Vlaanderen heeft beslist om het onttrekkingsverbod, dat sinds mei al gold op bepaalde waterlopen, uit te breiden naar het volledige IJzerbekken. “Het begint alarmerend te worden, vandaar dat we pleiten om spaarzaam om te gaan met water”, zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé.

Lees meer over:
captatieverbodberegenenirrigatieoppompverbodonttrekkingsverbodwaterdroogte-1280

Landbouwers mogen vanaf 13 juli geen water meer oppompen uit de onbevaarbare rivieren en beken van het IJzerbekken om hun akkers te besproeien. “De zomervakantie startte met droog en warm weer en de komende dagen krijgen we nog meer van dat. Het peil van de waterlopen daalt snel en bereikt, vooral in het IJzerbekken, op meerdere locaties al alarmerende waarden. Door de droogte en de veelvuldige wateronttrekkingen is er in de polderwaterlopen minder zoet oppervlaktewater om de verzilting tegen te gaan”, verduidelijkt Decaluwé de beslissing.  

De gouverneur ziet de aanvragen in het poldergebied binnenstromen. “De zomerdroogte en de aankondiging van hogere temperaturen verhogen duidelijk de watervraag. Heel veel landbouwers dienen een aanvraag in om water te onttrekken en de gewassen er van kostbaar water te voorzien. De waterstanden daalden vooral de voorbije dagen opmerkelijk sneller. Zeker in het IJzerbekken is er geen marge meer. Het referentiepeil van de IJzer zakte dinsdag al tot 20 cm onder het normale streefpeil.”

Sinds 17 mei 2022 zijn er in West-Vlaanderen al tijdelijke onttrekkingsverboden van kracht voor de stroomgebieden van de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, en de Kerkebeek en voor de bovenstroomse trajecten van de Handzamevaart, de Kemmelbeek en de Martjesvaart.

Decaluwé benadrukt nog het belang van handhaving. “De situatie is op sommige locaties nu al alarmerend. Willen we het schaarse water maximaal vrijwaren voor ons drinkwater voor mens en dier, is het essentieel om de onttrekkingsverboden strikt na te leven.” Volgende week maandag volgt er een nieuwe beoordeling van de droogtetoestand door het provinciaal droogteoverleg.

captatieverbodWVL

De onttrekkingsverboden zijn online raadpleegbaar op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen en de provinciale website www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Er is ook een overzicht beschikbaar van de bufferbekkens waar innemen van water wel nog mogelijk is.

Uitgelicht
Kurkdroog, dat is het ook na de aangekondigde buien van maandag nog steeds in het grootste deel van Vlaanderen. In alle provincies zijn al captatieverboden aangekondigd. Vlaam...
16 mei 2022 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek